Na świadczenia socjalne w pierwszym półroczu przeznaczono ponad 221 miliardów hrywien - Ministerstwo Finansów

Na świadczenia socjalne w pierwszym półroczu przeznaczono ponad 221 miliardów hrywien - Ministerstwo Finansów

Ukrinform
Ministerstwo Finansów, wspólnie z rządem Ukrainy, w styczniu - czerwcu 2024 roku terminowo i w pełnym zakresie sfinansowało z budżetu państwa świadczenia socjalne na kwotę 221,1 mld hrywien.

Jak przekazuje Ukrinform, poinformowała o tym służba prasowa Ministerstwa Finansów.

Podano, że z budżetu państwa w pierwszym półroczu 2024 roku przeznaczono:

- 136,9 mld hrywien – na finansowanie wypłaty emerytur, dodatków i podwyżek do emerytur, przyznanych w ramach programów emerytalnych, oraz pokrycie deficytu Funduszu Emerytalnego;

- 38,5 mld hrywien – na ochronę socjalną obywateli znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych;

- 7,7 mld hrywien – na wsparcie rodzin o niskich dochodach;

- 24,4 mld hrywien – na udzielanie ulg i dotacji mieszkaniowych obywatelom;

- 11,8 mld hrywien – na ochronę socjalną dzieci i rodzin;

- 1,8 mld hrywien – na ochronę socjalną osób z niepełnosprawnością.

Jak informowano, w 2023 roku z budżetu państwa w pełnym zakresie sfinansowano świadczenia socjalne na kwotę 450,1 mld hrywien.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-