Południowa Korea może udzielić Ukrainie pożyczki w wysokości 2,1 miliarda dolarów w ramach umowy międzyrządowej - Szmyhal

Południowa Korea może udzielić Ukrainie pożyczki w wysokości 2,1 miliarda dolarów w ramach umowy międzyrządowej - Szmyhal

Ukrinform
Rada Ministrów skierowała do Rady Najwyższej projekt ustawy o ratyfikacji umowy międzyrządowej między Ukrainą a Koreą, która umożliwi otrzymanie pożyczki do 2,1 miliarda dolarów od Korei.

Poinformował o tym premier Denys Szmyhal podczas posiedzenia rządu, przekazuje Ukrinform.

„Dziś zatwierdzamy i kierujemy do parlamentu projekt ustawy o ratyfikacji umowy międzyrządowej między Ukrainą a Koreą. Fundusz Rozwoju Ekonomicznego i Współpracy Republiki Korei będzie mógł udzielić Ukrainie pożyczki do 2,1 miliarda dolarów” - powiedział.

Szmyhal zaznaczył, że rząd także rozdziela środki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju w ramach projektu ARISE. Według niego chodzi o 2,4 miliarda hrywien na wsparcie ukraińskich rolników. Ponadto, umożliwione będą gwarancje kredytowe dla stymulowania kredytowania małych i średnich producentów rolnych oraz granty dla niewielkich gospodarstw, powiedział.

Później służba prasowa Ministerstwa Gospodarki poinformowała, że Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy Ukrainy „O ratyfikacji Ramowej Umowy między Rządem Ukrainy a Rządem Republiki Korei dotyczącej kredytów z Funduszu Rozwoju Ekonomicznego i Współpracy (EDCF) na lata 2024-2029”.

Zaznaczono, że przyjęcie tego projektu ustawy jest konieczne do wejścia w życie Ramowej Umowy dotyczącej kredytów z EDCF na lata 2024-2029 na sumę 2,1 miliarda dolarów, podpisanej 19 kwietnia 2024 roku w Waszyngtonie.

„Zrobiliśmy kolejny krok do finalizacji niezbędnych procedur wewnętrznych i rozpoczęcia udzielania preferencyjnych kredytów o równowartości 2,1 miliarda dolarów przez koreański Fundusz Rozwoju Ekonomicznego i Współpracy (EDCF) w ciągu następnych pięciu lat. Te środki będą przeznaczone na zakup sprzętu oraz na projekty odbudowy realizowane przez państwo lub państwowe firmy, z uzyskaną gwarancją państwową, a także na finansowanie budżetu państwa” - powiedziała pierwsza wicepremier - minister gospodarki Ukrainy Julia Swyrydenko.

Według niej, uzyskanie przez Ukrainę długoterminowych i tanich kredytów przyczyni się do odbudowy potencjału produkcyjnego oraz tworzenia nowych miejsc pracy, co ma przyspieszyć odbudowę kraju i realizację szeregu projektów gospodarczych, nie czekając na zakończenie wojny.

Ramowa umowa wchodzi w życie z dniem otrzymania przez strony dyplomatycznymi kanałami ostatniego pisemnego powiadomienia o zakończeniu procedur wewnątrzpaństwowych, niezbędnych do wejścia w życie tej Ramowej Umowy.

Kolejnym etapem będzie przygotowanie do realizacji potencjalnie wybranych przez stronę koreańską projektów o planowanym finansowaniu 2,1 miliarda dolarów. Dla każdego projektu będą zawierane oddzielne umowy, które określą kwotę, terminy i warunki udzielania preferencyjnych pożyczek.

Jak informował Ukrinform, projekt ARISE jest realizowany przez Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy. Jest to projekt Banku Światowego, który został zatwierdzony dla Ukrainy w ubiegłym roku w ramach innowacyjnego i elastycznego modelu ramowego. Przewiduje on możliwości szybkiej mobilizacji zasobów partnerów do finansowania najpilniejszych potrzeb, a takie finansowanie może być rozszerzone w razie potrzeby, gdy pojawią się dodatkowe środki.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-