Wartość depozytów indywidualnych w ukraińskich bankach wzrosła w kwietniu o 15,8 mld hrywien

Wartość depozytów indywidualnych w ukraińskich bankach wzrosła w kwietniu o 15,8 mld hrywien

Ukrinform
Łączna kwota depozytów osób fizycznych w ukraińskich bankach w kwietniu 2024 r. wzrosła o 15,8 mld UAH i na dzień 1 maja wyniosła 1,244 bln UAH.

Jak podaje Ukrinform, o tym poinformowała służba prasowa Funduszu Gwarancyjnego.

„Według stanu na 1 maja 2024 r. łączna kwota depozytów osób fizycznych (w tym indywidualnych przedsiębiorców) w ukraińskich bankach wyniosła 1244,2 mld UAH, czyli o 15,8 mld UAH więcej niż w poprzednim miesiącu. Należy zaznaczyć, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy nominalna wielkość depozytów indywidualnych wykazywała tendencję wzrostową” – czytamy w komunikacie.

Z ogólnej kwoty depozytów osób prywatnych na początek maja: depozyty w walucie krajowej – 801,6 mld UAH (+12,5 mld UAH za kwiecień) i depozyty w walutach obcych – 442,6 mld UAH (+3,3 mld UAH za kwiecień) ).

Udział FOP w strukturze deponentów na dzień 1 maja 2024 r. wyniósł 3,3%, a wielkość ich depozytów – 139,4 mld UAH (11,2% ogólnej kwoty depozytów). Wpłaty przedsiębiorców indywidualnych objęte są gwarancjami funduszu od 1 stycznia 2017 r.

Jak informowaliśmy, od 13 kwietnia 2022 r. (od wejścia w życie zmian do niektórych ustaw Ukrainy dotyczących zapewnienia stabilności systemu gwarantowania depozytów osób fizycznych) w okresie stanu wojennego na Ukrainie oraz przez trzy miesiące po jego odwołaniu lub rozwiązaniu, obowiązuje norma 100% zwrotu środków deponentom tym bankom, w stosunku do których podjęto decyzję o wycofaniu ich z rynku w tym okresie. Środki zgromadzone na rachunkach depozytowych i bieżących, w szczególności na rachunkach do zaliczania wynagrodzeń, stypendiów, emerytur i rent itp. objęte są takimi gwarancjami.

W marcu wzrosła także kwota depozytów osób fizycznych w ukraińskich bankach – o 20,3 mld UAH.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-