W tym roku Ukraina liczy na trzy kolejne transze po 4,5 miliarda dolarów z MFW

W tym roku Ukraina liczy na trzy kolejne transze po 4,5 miliarda dolarów z MFW

zdjęcie
Ukrinform
W 2024 r. Ukraina spodziewa się pozyskać trzy kolejne transze o łącznej wartości 4,5 mld dolarów. USA w ramach programu Extended Fund Facility (EFF) MFW.

Poinformowała o tym służba prasowa Ministerstwa Finansów Ukrainy, podaje Ukrinform.

Dziś, 23 maja, kierownictwo Ministerstwa Finansów Ukrainy odbyło spotkanie robocze z kierownictwem Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego i misją MFW na Ukrainie.

Poza kwestiami budżetowymi, w tym realizacją budżetu na rok 2024 i przygotowaniami do procesu budżetowego na rok 2025 oraz dalszym zapotrzebowaniem na finansowanie zewnętrzne, strony omówiły przygotowania do czwartej rewizji programu Wzmocnionego Instrumentu Finansowego MFW.

Na rok 2024 program EFR przewiduje pomoc budżetową dla Ukrainy na kwotę 5,4 mld dolarów, z czego w wyniku pomyślnej trzeciej rewizji programu w marcu 2024 roku napłynęło już około 880 mln dolarów.

„Wypełnienie przez Ukrainę warunków programu ma ogromne znaczenie, ponieważ wdrożenie określonych działań i polityk przyczynia się do zachowania stabilności makrofinansowej i toruje drogę do integracji europejskiej kraju, przy jednoczesnym dostosowaniu systemu finansowego do funkcjonowania w warunkach niepewności. Na 2024 rok planowane są kolejne trzy rewizje w ramach programu EFR, które potencjalnie pozwolą pozyskać wsparcie budżetowe na łączną kwotę około 4,5 miliarda dolarów” – powiedział pierwszy wiceminister finansów Denys Uljutin.

Wyraził także wdzięczność MFW za terminowe wsparcie Ukrainy od pierwszych dni inwazji na pełną skalę i podkreślił znaczenie dalszego funkcjonowania programu EFR.

Od początku programu Ukraina wdrożyła 21 wskaźników strukturalnych MFW, z czego 14 dotyczy polityki fiskalnej i sektora finansowego. W szczególności obejmują one inicjatywy legislacyjne mające na celu udoskonalenie Kodeksu budżetowego, wzmocnienie polityki podatkowej i zarządzanie długiem publicznym.

Całkowita wielkość programu Rozszerzonego Mechanizmu Finansowego – EFR na lata 2023-2027 wynosi 15,6 mld dolarów. EFR wpisuje się w pakiet międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy, który obecnie wynosi około 122 miliardów dolarów.

Jak podawał Ukrinform, zespół Międzynarodowego Funduszu Walutowego pod przewodnictwem szefa Departamentu Europejskiego MFW Alfreda Kammera rozpoczął 23 maja, w Kijowie spotkania z przedstawicielami ukraińskich władz i innymi partnerami.

Od początku inwazji na pełną skalę Ukraina otrzymała od Międzynarodowego Funduszu Walutowego 8 miliardów dolarów.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-