Ukraina i UE zawarły umowę ramową w sprawie finansowania w ramach instrumentu na rzecz Ukrainy

Ukraina i UE zawarły umowę ramową w sprawie finansowania w ramach instrumentu na rzecz Ukrainy

Ukrinform
W środę 22 maja Pierwszy Wicepremier – Minister Gospodarki Ukrainy Julia Swyridenko oraz Komisarz UE ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia Oliver Vargei podpisali Porozumienie Ramowe w sprawie finansowania z Unii Europejskiej w ramach realizacji Instrumentu Ukraina.

Poinformowała o tym służba prasowa Ministerstwa Gospodarki Ukrainy, podaje Ukrinform.

„Umowa określa praktyczne parametry wsparcia finansowego w ramach Instrumentu na rzecz Ukrainy – jest instrukcją, według której będzie prowadzona koordynacja, monitorowanie, raportowanie i wiele innych. W przeważającej części odzwierciedla procedury, które będą miały na celu efektywne, przejrzyste i odpowiedzialne wykorzystanie środków finansowych, co jest warunkiem koniecznym dalszej integracji europejskiej” – powiedział Swyridenko.

Zgodnie z Porozumieniem Ukraina zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego poziomu przejrzystości i kontroli wykorzystania środków finansowych Unii Europejskiej oraz ochrony swoich interesów finansowych. Obejmuje to wprowadzenie systemu zarządzania i kontroli, regularną sprawozdawczość, zgodność z wymogami sankcji UE oraz walkę z korupcją.

Porozumienie przewiduje także ścisłą współpracę władz państwowych Ukrainy z instytucjami UE, co także przyczyni się do integracji europejskiej. W tym celu Ukraina będzie aktywnie współpracować z Komisją Europejską, Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i Europejskim Trybunałem Obrachunkowym. W szczególności zaangażowane organy będą wymieniać informacje na temat wykorzystania środków, koordynować swoje działania w zakresie realizacji inicjatyw finansowych, przeprowadzać wspólne audyty i inspekcje oraz opracowywać i wdrażać środki zapobiegające korupcji i nadużyciom finansowym.

Koordynator krajowy, czyli Ministerstwo Gospodarki, będzie kluczowym organem współdziałania z Komisją Europejską i zapewni skuteczne zarządzanie i monitorowanie wykorzystania środków Unii Europejskiej. W szczególności Koordynator Krajowy będzie odpowiedzialny za

przygotowanie i składanie raportów, a także weryfikację realizacji etapów Planu Ukrainy przyjętego dla Instrumentu Ukraina.

Porozumienie przewiduje także utworzenie Rady Audytu, w skład której wejdą zawodowi audytorzy, eksperci ds. kontroli finansowej oraz eksperci ds. przeciwdziałania korupcji. Rada zapewni skuteczną kontrolę i monitorowanie oraz będzie współpracować z innymi organami nadzorczymi i antykorupcyjnymi, aby zapewnić kompleksowe podejście do kontroli wykorzystania środków.

Jak informowaliśmy, Unia Europejska ostatecznie zatwierdziła plan Ukrainy dotyczący realizacji programu Ukraine Facility na kwotę 50 miliardów euro.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-