Rezerwy walutowe Ukrainy spadły w kwietniu do 42,4 mld dolarów

Rezerwy walutowe Ukrainy spadły w kwietniu do 42,4 mld dolarów

Ukrinform
Rezerwy międzynarodowe Ukrainy spadły w kwietniu o 3,1% i według stanu na dzień 1 maja 2024 r. wyniosły 42,4 mld dolarów USA.

Jak podaje Ukrinform, poinformowała o tym służba prasowa NBU.

„Według stanu na 1 maja 2024 r. międzynarodowe rezerwy Ukrainy według wstępnych danych wyniosły 42 399,5 mln dolarów. W kwietniu spadły o 3,1%” – czytamy w raporcie.

Należy zauważyć, że przyczyną takiej dynamiki są interwencje walutowe NBU mające na celu zapewnienie stabilności kursu walutowego oraz spłata zadłużenia kraju w walucie obcej, które zostały częściowo skompensowane dochodami od partnerów międzynarodowych.

Ogólnie rzecz biorąc, w kwietniu 2024 r. o dynamice rezerw międzynarodowych determinowało wiele czynników.

Po pierwsze, działalność Narodowego Banku Ukrainy na rynku walutowym Ukrainy. Według danych bilansowych Narodowy Bank sprzedał na rynku walutowym 2295,4 mln dolarów USA i odkupił 30,9 mln dolarów na rezerwy. Tak więc sprzedaż netto waluty przez NBU w kwietniu wyniosła 2264,5 mln dolarów USA, po wzroście w porównaniu z marcem. Wynika to ze wzrostu popytu na rynku walutowym, przede wszystkim na tle intensyfikacji wydatków rządowych w związku z dostosowaniem rytmu otrzymywania pomocy zagranicznej od drugiej połowy marca.

Po drugie, wpływy na rzecz rządu oraz wpłaty na utrzymanie i spłatę długu publicznego. Na rachunkach walutowych rządu w Banku Narodowym zdeponowano kwotę 1 649,7 mln dolarów USA. Z tej kwoty: 1 603,1 mln dolarów USA – druga transza z Unii Europejskiej w ramach finansowania przejściowego w ramach programu Ukraine Facility; 46,6 mln dolarów USA - z lokowania obligacji walutowych krajowej pożyczki rządowej (OVDP).

Według Narodowego Banku Ukrainy na obsługę i spłatę długu państwa w walucie obcej wydano 884,5 mln dolarów USA, w tym: 673,7 mln dolarór USA – obsługa i spłata długu wobec Unii Europejskiej; 162,3 mln dolarów USA - obsługa i spłata zadłużenia wobec Banku Światowego; 6,5 miliona dolarów USA - obsługa obligacji walutowych; 42,0 mln dolarów USA – spłata długu wobec innych wierzycieli międzynarodowych.

Ponadto Ukraina wpłaciła do Międzynarodowego Funduszu Walutowego 92,6 mln dolarów USA.

Po trzecie, aktualizacja wyceny instrumentów finansowych (w związku ze zmianami wartości rynkowej i kursów walut). W kwietniu, dzięki przeszacowaniu, wartość instrumentów finansowych wzrosła o 224,3 mln dolarów USA.

Obecny poziom rezerw międzynarodowych zapewnia finansowanie przyszłego importu na 5,5 miesiąca.

Jak informowaliśmy, międzynarodowe rezerwy Ukrainy na dzień 1 stycznia 2024 roku wyniosły 40,5 miliarda dolarów USA, w porównaniu do roku 2023 wzrosły o 42%. W marcu rezerwy międzynarodowe wzrosły o 18% do 43,763 miliardów dolarów USA.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-