Parlament Europejski głosował za przedłużeniem odnowionego „handlu bezwizowego” z Ukrainą

Parlament Europejski głosował za przedłużeniem odnowionego „handlu bezwizowego” z Ukrainą

Ukrinform
Parlament Europejski na sesji plenarnej w Strasburgu w pierwszym czytaniu poparł kontynuację tymczasowych środków liberalizacji handlu dla Ukrainy przy jednoczesnej ochronie unijnych rolników.

Według korespondenta Ukrinformu, 428 posłów poparło tę decyzję, 131 głosowało przeciw.

Tekst dokumentu trafił do pierwszego czytania po osiągnięciu przez Parlament i Radę UE wstępnego porozumienia w sprawie zawieszenia ceł i kontyngentów importowych na import ukraińskich produktów rolnych do 5 czerwca 2025 roku, w celu wsparcia Ukrainy w warunkach toczącej się brutalnej wojny agresywnej ze strony Rosji.

„Komisja może podjąć szybkie działania i wprowadzić wszelkie środki, jakie uzna za konieczne, jeżeli ukraiński import spowoduje znaczące zakłócenia na rynku UE lub na rynkach jednego lub kilku krajów UE” – czytamy w uzgodnionym wcześniej tekście.

W ramach wzmocnionych zabezpieczeń mających na celu ochronę rolników w UE, hamulec awaryjny może zostać uruchomiony w przypadku szczególnie wrażliwych produktów rolnych, a mianowicie: drobiu, jaj, cukru, owsa, zbóż, kukurydzy i miodu.

Uczestnicy zgodzili się na przedłużenie okresu bazowego stanowiącego podstawę uruchomienia tego automatycznego środka ochronnego. Oznacza to, że jeśli import tych produktów przekroczy średni wolumen importu odnotowany w drugiej połowie 2021 roku, a także w całym roku 2022 i 2023, ograniczenia zostaną wprowadzone natychmiast.

Ponadto Komisja zobowiązuje się do wzmocnienia monitorowania importu zbóż, w szczególności pszenicy.

Jak podawał Ukrinform, Parlament i Rada UE osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie kontynuacji działań liberalizujących handel z Ukrainą w warunkach trwania rosyjskiej agresji.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-