W zeszłym tygodniu banki udzieliły przystępnych pożyczek o wartości 2,3 miliarda hrywien

W zeszłym tygodniu banki udzieliły przystępnych pożyczek o wartości 2,3 miliarda hrywien

Ukrinform
Na Ukrainie od początku programu „Przystępne kredyty 5-7-9%” według stanu na dzień 22 kwietnia 2024 r. banki udzieliły kredytów uprzywilejowanych na łączną kwotę 296,5 mld UAH, z czego w zeszłym tygodniu wydano kredytów na sumę 2,3 mld UAH .

Jak podaje Ukrinform, o tym poinformowała służba prasowa Ministerstwa Finansów.

„W ciągu ostatniego tygodnia w ramach państwowego programu „Przystępne kredyty 5-7-9%” przedsiębiorcy otrzymali od uprawnionych banków 754 preferencyjnych kredytów na łączną kwotę 2,3 mld hrywien, z czego 631 kredytów pochodziło z banków państwowego sektora gospodarki za 1,6 miliarda hrywien” – głosi komunikat.

Od początku 2024 r. w ramach programu przedsiębiorcy otrzymali 7 713 kredytów na łączną kwotę 29,6 mld UAH, z czego 5 722 kredytów na kwotę 15,4 mld UAH pochodziło z banków państwowego sektora gospodarki.

W stanie wojennym na Ukrainie udzielono 51 855 kredytów na kwotę 206,9 mld UAH (w tym 38 756 kredytów na kwotę 105,8 mld UAH przez banki sektora państwowego), z czego według stanu na dzień 22 kwietnia br.: 17,11 mld UAH – na cele inwestycyjne, 58,55 UAH mld - na finansowanie kapitału obrotowego, 37,24 mld UAH - pożyczki dla producentów rolnych, 13,16 mld UAH - na przetwórstwo produktów rolnych, 57,41 mld UAH - na cele antywojenne oraz 10,02 mld UAH - pożyczki na obszarze wysokiej armii ryzyko.

Od początku Programu podpisano łącznie 86 677 umów kredytowych na kwotę 296,5 mld UAH, w tym 59 232 umów na kwotę 132,5 mld UAH z bankami sektora państwowego.

Jak informowaliśmy, program państwowy „Przystępne pożyczki 5-7-9%” jest realizowany przez Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości (FDF), którego jedynym uczestnikiem jest rząd Ukrainy reprezentowany przez Ministerstwo Finansów Ukrainy, które koordynuje wszystkie aspekty działalności Funduszu.

W celu poszerzenia możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia publicznego z inicjatywy Ministerstwa Finansów, 27 grudnia 2023 r. rząd wprowadził zmiany w procedurach regulujących udzielanie finansowego wsparcia państwa w ramach programu 5-7- programu 9%. Przede wszystkim usunięte zostały ograniczenia w otrzymywaniu wsparcia państwa dla niektórych kategorii przedsiębiorstw dotkniętych działaniami wojennymi. Dodatkowo, w ramach porozumień z MFW, zmiany zakładają skupienie programu 5-7-9% wyłącznie na mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

W ramach programu „Przystępne kredyty 5-7-9%” FRP zawarła umowy o współpracy z 45 bankami.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-