Dług publiczny Ukrainy może w tym roku wzrosnąć do 94% - MFW

Dług publiczny Ukrainy może w tym roku wzrosnąć do 94% - MFW

Ukrinform
Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje wzrost całkowitego długu publicznego Ukrainy w tym roku do 94% PKB państwa, czyli mniej niż wcześniej oczekiwano.

Tak wynika z raportu „Monitora Finansowego”, który w środę w Waszyngtonie przedstawił dyrektor Departamentu Finansowego MFW Wiktor Gaspar, donosi korespondent Ukrinformu.

I tak w części poświęconej krajom z rynkiem rozwijającym się, a także krajom o średnim poziomie dochodów zauważa się, że dług publiczny Ukrainy w 2024 roku osiągnie 94%. Prognoza ta jest nieco niższa w porównaniu z październikowym wydaniem „Monitora Finansowego”, kiedy oczekiwano wzrostu długu publicznego do 98,6% w 2024 roku.

Jednocześnie zakłada się, że w kolejnych latach wskaźnik ten nie przekroczy 100%.

Przed inwazją Federacji Rosyjskiej na pełną skalę w 2021 r. dług publiczny Ukrainy wynosił 48,9% krajowego PKB.

Jak podawał Ukrinform, we wtorek MFW opublikował zaktualizowany raport World Economic Outlook (WEO), w którym poprawił prognozę wzrostu gospodarczego Ukrainy w tym roku do 3,2%.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-