W pierwszym kwartale wydatki funduszu ogólnego budżetu państwa wyniosły 693 mld hrywien - Ministerstwo Finansów

W pierwszym kwartale wydatki funduszu ogólnego budżetu państwa wyniosły 693 mld hrywien - Ministerstwo Finansów

Ukrinform
Łączna kwota wydatków pieniężnych funduszu ogólnego budżetu państwa w okresie styczeń-marzec 2024 r. wyniosła 693,2 mld hrywien, w tym w marcu wydano 268,4 mld hrywien.

Świadczą o tym dane miesięcznego sprawozdania Służby Skarbu Państwa z dnia 15 kwietnia 2024 r. – podaje Ukrinform, powołując się na portal rządowy.

Należy zauważyć, że największa kwota środków – 285,8 mld UAH – przeznaczona jest na rozliczenia pracownicze (w marcu – 105,9 mld UAH), co stanowi 41,2% całkowitego wolumenu wydatków za okres styczeń – marzec. W szczególności na utrzymanie personelu wojskowego przeznaczono 218,9 miliarda hrywien (w marcu - 81,5 miliarda hrywien).

Ponadto na opłaty za korzystanie z towarów i usług przeznaczono 100,7 mld UAH (w marcu – 45,6 mld UAH), co stanowi 14,5% ogólnej kwoty wydatków. Z tego 44 miliardy hrywien mają wesprzeć Siły Zbrojne Ukrainy na zakup sprzętu wojskowego, broni, amunicji, produktów obronnych, środków ochrony osobistej (hełmy, kamizelki kuloodporne i inny sprzęt specjalny), paliw i smarów oraz artykułów spożywczych.

Narodowa Służba Zdrowia Ukrainy przekazała 35,7 miliarda hrywien na realizację programu gwarantowanej państwowej opieki medycznej dla ludności.

Na ubezpieczenia społeczne (wypłata emerytur, rent, zasiłków, stypendiów) przeznaczono 138,2 mld hrywien (w marcu – 48,6 mld hrywien), czyli 19,9% ogólnej kwoty wydatków. Jest to przelew w wysokości 66 miliardów hrywien na rzecz Funduszu Emerytalnego z tytułu finansowego wsparcia wypłaty emerytur, zasiłków i podwyżek emerytur; 30,9 mld UAH – wpłaty Ministerstwa Polityki Społecznej na ochronę socjalną dzieci i rodziny; 15,1 mld UAH – wypłaty dopłat i świadczeń mieszkaniowych.

Również 6,4% wszystkich wydatków – 44 mld UAH – ma na celu obsługę długu państwa (w marcu – 8,5 mld UAH).

Kwota transferów do budżetów samorządowych wyniosła 36,2 mld UAH (w marcu – 12,5 mld UAH), co stanowiło 5,2% całkowitego wolumenu wydatków funduszy ogólnych.

Jak podawano, w 2023 r. wydatki funduszu ogólnego budżetu państwa na sektor bezpieczeństwa i obronności wyniosły 1843,8 mld UAH.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-