Hałuszczenko – na spotkaniu ministrów energetyki UE: Rosjanie chcą całkowitego blackoutu Ukrainy

Hałuszczenko – na spotkaniu ministrów energetyki UE: Rosjanie chcą całkowitego blackoutu Ukrainy

zdjęcie
Ukrinform
Minister Energii Ukrainy Herman Hałuszczenko wziął udział w nieformalnym spotkaniu ministrów energetyki UE, które poświęcone jest rozwojowi infrastruktury energetycznej.

Poinformowała o tym służba prasowa Ministerstwa Energetyki Ukrainy, podaje Ukrinform.

 „Ataki na infrastrukturę energetyczną są bezprecedensowe zarówno dla Ukrainy, jak i dla całego świata. Ukraińska infrastruktura energetyczna – system przesyłu energii elektrycznej, system transportu gazu, podziemne magazyny gazu – od dawna stanowi część całego europejskiego systemu energetycznego, dlatego każdy atak na ukraińską energię zagraża bezpieczeństwu energetycznemu UE. Dlatego należy znaleźć niestandardowe odpowiedzi na bezprecedensowe wyzwania, przed którymi stoi Ukraina” – podkreślił Hałuszczenko.

Szef Ministerstwa Energii poinformował swoich kolegów o masowym ostrzale przez Federację Rosyjską krytycznej infrastruktury energetycznej Ukrainy, a także o działaniach podjętych w celu przezwyciężenia jego skutków.

„Wróg zmodyfikował taktykę i broń, której używa. Celem ostatnich ataków były obiekty ciepłownicze i wodne, czyli elektrownie manewrowe, a także system przesyłu energii, czyli autotransformatory i podstacje. Rosjanie chcą całkowitego zaciemnienia Ukrainy. Dlatego bardzo ważne jest, aby skonsolidować nasze wysiłki, aby następnej zimy przeciwstawić się rosyjskiej agresji” – powiedział Hałuszczenko.

Minister podkreślił, że w ramach przygotowań do kolejnego sezonu grzewczego konieczna jest nie tylko regeneracja uszkodzonych obiektów, ale także zwiększenie mocy generacji bilansującej i rozproszonej.

Hałuszczenko podziękował swoim kolegom za pomoc humanitarną i składki na rzecz Funduszu Wsparcia Energetycznego Ukrainy, które dotychczas osiągnęły kwotę ponad 410 mln euro.

Minister poinformował także swoich kolegów o potrzebach ożywienia ukraińskiego sektora energetycznego i wezwał państwa członkowskie UE do udzielenia Ukrainie pomocy w rozwoju generacji rozproszonej, a

także do przyspieszenia realizacji projektów dotyczących energii odnawialnej.

Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie zwiększenia istniejących limitów w transgranicznym handlu energią elektryczną pomiędzy Ukrainą a pozostałymi państwami ENTSO-E.

W kontekście przygotowań do kolejnej zimy poruszana była kwestia zawarcia kontraktu na tranzyt rosyjskiego gazu. Hałuszczenko opowiedział uczestnikom spotkania o rosyjskich atakach na ukraińską infrastrukturę gazową i podkreślił znaczenie ukraińskiej PSG dla zapewnienia europejskiego bezpieczeństwa energetycznego.

Na marginesie spotkania Minister Energii Ukrainy spotkał się także z kolegami z Belgii, Danii, Litwy, Mołdawii i Czech.

Jak podano, w wyniku rosyjskiego ataku w nocy 11 kwietnia uszkodzone zostały podstacje PKW „Ukrenergo” i elektrownie w pięciu obwodach. W szczególności uszkodzone zostało wyposażenie dwóch TPP DTEK. W obwodzie kijowskim zniszczono Trypolską Elektociepłownię.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-