Dombrovskis: Ukraina otrzyma 1,5 miliarda euro w kwietniu i kolejne 1,9 miliarda euro w maju

Dombrovskis: Ukraina otrzyma 1,5 miliarda euro w kwietniu i kolejne 1,9 miliarda euro w maju

Ukrinform
Po spełnieniu warunków określonych w ramach wdrażania Funduszu Ukraińskiego w budżecie UE Ukraina otrzyma z UE kolejną transzę 1,5 mld euro już do końca kwietnia oraz kolejne 1,9 mld euro finansowania przejściowego, w większości prawdopodobnie w maju tego roku.

Wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis powiedział to w piątek w Luksemburgu podczas konferencji prasowej po wynikach Rady Ministrów UE ds. Gospodarki i Finansów, przekazuje korespondent Ukrinform.

„Ukraiński fundusz nabył zdolność operacyjną. Komisja Europejska dokonała pierwszej wypłaty w wysokości 4,5 mld euro wyjątkowego finansowania przejściowego dla Ukrainy. Kolejna wypłata w wysokości 1,5 miliarda planowana jest w tym miesiącu, jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki. Zapewnia to zatem „linę ratunkową” UE, która może pomóc Ukrainie w tych niezwykle trudnych czasach w dalszym świadczeniu kluczowych usług publicznych i utrzymaniu funkcjonowania państwa, podczas gdy Rosja będzie kontynuować brutalną wojnę” – powiedział przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Zauważył, że Komisja Europejska przedstawiła ukraiński plan, który kilka tygodni temu rząd Ukrainy przedstawił Komisji Europejskiej do rozpatrzenia przez europejskich ministrów. Dokument ten koncentruje się na wdrażaniu reform strukturalnych, pokonywaniu barier wzrostu, przyciąganiu inwestycji w kluczowych sektorach gospodarki, a także działaniach mających na celu dalsze dostosowanie ukraińskiego ustawodawstwa do przepisów i standardów UE, w kontekście awansu Ukrainy do członkostwa w UE.

Zdaniem Dombrovskisa ten ukraiński plan będzie głównym narzędziem realizacji Funduszu Ukraińskiego w budżecie UE na lata 2024-2027.

„Kolejnym krokiem będzie ocena ukraińskiego planu przez Komisję Europejską pod kątem ustalenia kwartalnych wskaźników (oceny stanu reform i kosztów), które pozwolą na otwarcie możliwości realizacji kolejnych transz. Bardzo szybko zakończymy tę pracę i przedstawimy naszą ocenę Radzie UE. Gdy tylko takie wnioski zostaną przyjęte, otworzy to dla Ukrainy szansę na otrzymanie zaliczki w wysokości 1,9 miliarda euro, prawdopodobnie w maju” – powiedział Dombrovskis.

Z zadowoleniem przyjął ważne decyzje ministrów, które dają Unii Europejskiej możliwość udziału w zwiększaniu kapitalizacji EBOR, na rzecz skutecznej kontynuacji wsparcia finansowego dla Ukrainy.

Ponadto, według przedstawiciela Komisji Europejskiej, ministrowie finansów UE odbyli dziś produktywną dyskusję z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na temat dalszych inwestycji w europejskim sektorze bezpieczeństwa i obrony.

Jak informowaliśmy, 1 lutego br. Rada Europejska jednomyślnie zatwierdziła utworzenie Funduszu Ukraińskiego w kwocie 50 mld euro w wieloletnim budżecie UE na lata 2024-2027. Głównym celem tego instrumentu finansowego jest zapewnienie Ukrainie stabilnego i przewidywalnego finansowania w warunkach rosyjskiej agresji. Realizacja płatności w ramach Funduszu Ukraińskiego uwarunkowana jest kontynuacją reform i dalszymi przemianami demokratycznymi na Ukrainie, w szczególności w ramach przygotowań Ukrainy do członkostwa w UE.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-