Bank Światowy zatwierdził pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 1,5 miliarda dolarów w ramach gwarancji ze strony Japonii i Wielkiej Brytanii

Bank Światowy zatwierdził pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 1,5 miliarda dolarów w ramach gwarancji ze strony Japonii i Wielkiej Brytanii

Ukrinform
Rada Dyrektorów Banku Światowego zatwierdziła we wtorek pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 1,5 miliarda dolarów na wsparcie pożyczki na rzecz Fundacji Wzrostu (DPL).

Jest to określone w oficjalnym oświadczeniu Gabinetu Ministrów Ukrainy, przekazuje Ukrinform.

„Środki zostaną przekazane w ramach gwarancji rządu Japonii za pośrednictwem Funduszu Powierniczego Banku Światowego (ADVANCE Ukraine) w wysokości 984 mln dolarów, a także w ramach gwarancji Wielkiej Brytanii w wysokości 516 mln dolarów” – brzmi  wiadomość.

Jednocześnie, w celu obniżenia kosztów obsługi zobowiązań kredytowych Ukrainy z tytułu kredytu DPL2024 na kolejne lata, umowa kredytu DPL przewiduje kapitalizację odsetek w wysokości 99,54 mln USD ze środków japońskich.

Jak informowaliśmy, projekt DPL ma na celu wsparcie reform na Ukrainie, a środki trafiają do funduszu ogólnego budżetu państwa w jednej transzy na podstawie wyników zadań zrealizowanych przed jego podpisaniem. Reformy zakładają poprawę ładu korporacyjnego, pobudzenie energetyki odnawialnej oraz wprowadzenie obligacji agrarnych – nowego instrumentu finansowania rolników. Ponadto reformy mają na celu wzmocnienie sektora finansowego poprzez poprawę dostępu przedsiębiorstw do finansowania, wdrożenie unijnych doświadczeń celnych i podatkowych do ukraińskiego ustawodawstwa, poprawę polityki fiskalnej i regulację rynków kapitałowych. Odrębnym przepisem jest zapewnienie przejrzystości i odpowiedzialności klientów w elektronicznym systemie zamówień.

Jak podaje Ukrinform, w najbliższej przyszłości Ukraina może otrzymać od partnerów zagranicznych pomoc w wysokości około 9 mld dolarów.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-