W zeszłym roku dług publiczny Ukrainy wzrósł o 33,9 miliarda USD

W zeszłym roku dług publiczny Ukrainy wzrósł o 33,9 miliarda USD

Ukrinform
Dług państwowy i gwarantowany przez państwo Ukrainy na 2023 r. wzrósł o 33,9 mld dolarów USA.

Jak podaje Ukrinform, o tym poinformowała służba prasowa Ministerstwa Finansów.

„Ogółem w ciągu 2023 roku łączny wolumen długu państwowego i gwarantowanego przez państwo Ukrainy wzrósł w ekwiwalencie hrywny o 1,444 miliarda hrywien, a w ekwiwalencie w dolarach – o 33,9 miliarda dolarów. USA głównie w wyniku wzrostu długoterminowego finansowania preferencyjnego od partnerów międzynarodowych” – czytamy w komunikacie.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zadłużenie Ukrainy państwowe i gwarantowane przez państwo wynosiło 5519,5 mld UAH, czyli 145,3 mld dolarów USA, w tym: dług zagraniczny państwowy i gwarantowany przez państwo – 3863 mld UAH (69,99% całkowitej kwoty długu państwowego i gwarantowanego przez państwo), czyli 101,7 mld dolarów USA; dług krajowy państwowy i gwarantowany przez państwo – 1656,5 mld UAH (30,01%), czyli 43,6 mld dolarów USA.

Jeśli chodzi o wierzycieli, lwią część długu państwowego i gwarantowanego stanowią pożyczki uprzywilejowane otrzymane od międzynarodowych organizacji finansowych (IFI) i rządów zagranicznych – 51,5%.

Jednocześnie udział wyemitowanych papierów wartościowych na rynku krajowym wyniósł 28,9% długu państwowego i gwarantowanego, wyemitowanych papierów wartościowych na rynku zagranicznym – 16,7%, kredytów otrzymanych od banków komercyjnych i innych instytucji finansowych – 2,9%.

Ministerstwo Finansów przekazało także dane na temat struktury walutowej długu państwowego i gwarantowanego.

Tym samym udział długu publicznego denominowanego w euro w wyniku pomocy makrofinansowej UE gwałtownie wzrósł, do 32,3%. Na koniec 2023 roku udział długu publicznego w hrywnach wyniósł 27,2%, w dolarach amerykańskich – 26,2%, w specjalnych prawach pożyczkowych

(w walucie MFW) – 11,3%, w pozostałych walutach, w szczególności w funcie szterlingu, dolarach kanadyjskich i jenie japońskiej – 2,9%.

Należy zauważyć, że w 2023 r. Ministerstwo Finansów przeprowadziło 206 przetargów na plasowanie obligacji OWDP, w wyniku których na finansowanie budżetu państwa pozyskano 552,6 mld UAH.

Jak podaje Ukrinform, w 2023 roku Ukraina otrzymała finansowanie zewnętrzne na łączną kwotę 42,5 mld dolarów USA, z czego 11,6 miliarda dolarów USA (czyli 27%) to bezzwrotna pomoc w formie dotacji.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-