Kraje bałtyckie i skandynawskie przeznaczają dla Ukrainy największą część swojego PKB

Kraje bałtyckie i skandynawskie przeznaczają dla Ukrainy największą część swojego PKB

dokument
Ukrinform
Estonia, Dania, Norwegia, Litwa i Łotwa przodują w całkowitych zobowiązaniach pomocowych dla Ukrainy, jeśli pomoc mierzy się w relacji do PKB tych krajów.

Jak podaje Ukrinform, świadczy o tym nowy przegląd wsparcia dla Ukrainy, Ukraine Support Tracker, przygotowany przez Kiloński Instytut Gospodarki Światowej.

Z badania wynika, że ​​na dzień 15 stycznia łączna wielkość długoterminowych i krótkoterminowych zobowiązań Estonii w zakresie pomocy Ukrainie wynosi 3,5% PKB kraju. Na drugim miejscu według tego wskaźnika znajduje się Dania – 2,41%. Na kolejnych miejscach plasują się Norwegia (1,72%), Litwa (1,54%), Łotwa (1,15%), Finlandia (0,71%), Polska (0,69%), Holandia (0,67%).

Całkowita kwota pomocy i zobowiązań Niemiec w zakresie wsparcia Ukrainy wynosi 0,57% jej PKB, Wielkiej Brytanii – 0,55%, Stanów Zjednoczonych – 0,32%, Francji – 0,07%. Neutralna Szwajcaria i Austria przeznaczyły odpowiednio 0,33 i 0,18% swojego PKB na wsparcie Ukrainy.

Jeśli weźmiemy pod uwagę udzieloną i obiecaną Ukrainie pomoc w sferze finansowej, humanitarnej i wojskowej w miliardach euro, to na pierwszym miejscu jest tutaj Unia Europejska, która łącznie przeznaczyła 84,99 mld euro (77,18 mld – pomoc finansowa, 2,21 mld miliardów – humanitarne, 5,6 miliardy – wojskowe). Drugim co do wielkości sponsorem Ukrainy są Stany Zjednoczone z łączną kwotą pomocy 67,71 mld euro (24,03 mld – finansowa, 1,45 mld – humanitarna, 42,22 mld – wojskowa). Niemcy są na trzecim miejscu z 22,06 mld euro pomocy i zobowiązań na dzień 15 stycznia br. (1,41 mld – pomoc finansowa, 2,95 mld – pomoc humanitarna, 17,70 mld – wojskowa).

Na kolejnych miejscach plasują się Wielka Brytania (łącznie 15,66 mld euro), Dania (8,76 mld euro), Norwegia (7,57 mld euro), Japonia (7,53 mld euro), Holandia (6,21 mld euro), Kanada (5,78 mld euro), Polska (4,3 mld euro), Szwecja (2,97 mld euro), Szwajcaria (2,38 mld euro), Belgia (2,22 mld euro), Finlandia (1,92 mld euro), Francja (1,8 mld euro), Czechy (1,33 mld euro) , Włochy (1,3 mld euro), Estonia (1,2 mld euro), Litwa (0,93 mld euro), Hiszpania (0,93 mld euro), Korea Południowa (0,88 mld euro), Austria (0,8 mld euro).

Jak podawał Ukrinform, według stanu na dzień 15 stycznia 2024 roku Unia Europejska i jej państwa członkowskie od początku inwazji na pełną skalę ogłosiły w sumie 144 miliardy euro pomocy, z czego tylko 77 miliardów przeznaczono na konkretne cele.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-