Kijowska Szkoła Ekonomiczna uważa podjęcie działań zaradczych zmierzających do konfiskaty rosyjskiego majątku za uzasadnione

Kijowska Szkoła Ekonomiczna uważa podjęcie działań zaradczych zmierzających do konfiskaty rosyjskiego majątku za uzasadnione

raport
Ukrinform
Kijowska Szkoła Ekonomiczna (KSE) wzywa państwa, które zamroziły rosyjskie aktywa, do zaakceptowania wielostronnego porozumienia w sprawie przekazania ich w celu odbudowy Ukrainy, gdyż te środki zaradcze są uzasadnione, a obawy dotyczące możliwego odwetu Rosji są bezpodstawne.

Tak wynika z jej „Raportu prawnego w sprawie konfiskaty rosyjskiego majątku państwowego w celu przywrócenia Ukrainy” – podaje Ukrinform.

Analitycy KSE uważają, że podjęcie działań zaradczych wobec Rosji, w tym konfiskata mienia, jest uzasadnione. Są pewni, że kraje trzecie mają prawo zastosować środki zaradcze w przypadku rażących naruszeń przez Rosję imperatywnych norm ustawodawstwa krajowego lub jako państwa szczególnie dotknięte. Ponadto, zgodnie z raportem, państwa są zobowiązane do zastosowania środków zaradczych w celu postawienia Rosji przed wymiarem sprawiedliwości w związku z naruszeniem prawa międzynarodowego – inwazją Rosji na Ukrainę na pełną skalę.

Analitycy zauważyli, że środki zaradcze wobec Rosji są uzasadnione ze względu na wyjątkową powagę naruszeń przez nią imperatywnych norm prawa międzynarodowego i stanowią jedyny praktyczny mechanizm odpowiedzialności.

„Jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ Rosja może i faktycznie unikała odpowiedzialności za swoje działania w przeszłości, korzystając z prawa weta. Ponadto Rosja uparcie ignoruje orzeczenia międzynarodowych sądów, trybunałów i organizacji międzynarodowych” – podkreślali ekonomiści.

Państwa mogą powoływać się na prawo do zbiorowej samoobrony w odpowiedzi na rosyjską agresję, a obawy o możliwy odwet Rosji na aktywach zagranicznych firm i potencjalny arbitraż inwestycyjny są – zdaniem ekonomistów KSE – bezpodstawne.

„Rosja podjęła już różne działania, które są równoznaczne z wywłaszczeniem firm z „nieprzyjaznych” krajów i poważnie ograniczają prawa zagranicznych inwestorów w Rosji. Jeśli chodzi o roszczenia Rosji wobec państw przejmujących aktywa, powinny one zostać odrzucone przez państwo jurysdykcji i dopuszczalność sporu, gdyż rażące i uporczywe naruszanie przez Rosję prawa międzynarodowego pozbawia ją takiej ochrony” – czytamy w raporcie.

Podsumowując, Kijowska Szkoła Ekonomiczna wzywa państwa do opracowania wielostronnego porozumienia, które stworzyłoby międzynarodową podstawę do umożliwienia i zalegalizowania przejęcia rosyjskiego suwerennego majątku, a także do zreformowania krajowego ustawodawstwa.

Jak informowaliśmy, w wyniku sankcji zamrożono prawie połowę rosyjskich rezerw walutowych, które są ulokowane w krajach wspierających Ukrainę. W szczególności po 24 lutego 2022 r. w USA, Unii Europejskiej, Kanadzie i innych krajach zostanie zablokowanych około 300 miliardów dolarów suwerennych aktywów kraju agresora.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-