Wsparcie biznesowe: banki udzieliły pożyczek w ramach gwarancji państwowych na prawie 104 miliardy hrywien

Wsparcie biznesowe: banki udzieliły pożyczek w ramach gwarancji państwowych na prawie 104 miliardy hrywien

Ukrinform
W ramach wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Ukrainie od rozpoczęcia korzystania z instrumentu gwarancji państwowych w formie portfelowej w grudniu 2020 r. udzielono 32,6 tysięcy pożyczek na kwotę 103,8 mld hrywien.

Jak podaje Ukrinform, o tym poinformowała służba prasowa Ministerstwa Finansów.

„W ramach wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Ukrainie od rozpoczęcia korzystania z instrumentu gwarancji państwowych w ujęciu portfelowym w grudniu 2020 r. udzielono 32 619 pożyczek na łączną kwotę 103,8 mld UAH, z czego w 2023 – 13 658 pożyczek na kwotę 44,7 miliarda hrywien” – czytamy w komunikacie.

Według stanu na dzień 1 stycznia 2024 r. 29 banków-wierzycieli obsługuje 18 900 kredytów o wartości około 67 miliardów hrywien. Zobowiązania z tytułu długu głównego, częściowo zabezpieczonego portfelowo gwarancjami państwowymi, wyniosły 31,4 mld hrywien. Stanowi to około 71% całkowitego limitu udzielonych gwarancji (43,9 mld UAH).

Jednocześnie w grudniu 2023 r. zawarto 1 081 umów kredytowych na kwotę około 4,8 mld UAH z udziałem zobowiązań z tytułu długu głównego gwarantowanego przez państwo na kwotę prawie 2,5 mld UAH.

Pod względem liczby kredytów obsługiwanych na dzień 1 stycznia br. w ramach gwarancji państwowych w ujęciu portfelowym w dalszym ciągu liderem jest bank państwowy „Privatbank” – obecnie obsługiwanych jest tam 12 922 kredytów na łączną kwotę ponad 23,5 mld UAH, co stanowi 70% limitu takich gwarancji udzielonych temu bankowi. Drugą co do wielkości liczbą takich kredytów obsługuje SA „Oszczadbank” – 2719 kredytów na kwotę prawie 10,9 mld UAH (odpowiednio – 89% limitu banku).

Jak informowaliśmy, program pożyczkowy objęty gwarancjami państwowymi w ujęciu portfelowym zapewnia małym i średnim przedsiębiorstwom możliwość zaciągnięcia pożyczki w ramach gwarancji państwowych, które pokrywają do 70% zobowiązań pożyczkobiorcy. Program przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy nie mogą zaciągnąć „normalnego” kredytu ze względu na brak zabezpieczeń lub brak historii kredytowej.

Program realizowany jest przez Ministerstwo Finansów i państwowy Ukreximbank za pośrednictwem sieci banków partnerskich. Pożyczkę może otrzymać przedstawiciel mikro, małej lub średniej firmy, której roczny dochód nie przekracza równowartości 50 mln euro i zatrudnia nie więcej niż 250 osób.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-