USAID AGRO zapewni ukraińskim przedsiębiorstwom do 270 milionów na rozwój wydajności elewatorów zbożowych

USAID AGRO zapewni ukraińskim przedsiębiorstwom do 270 milionów na rozwój wydajności elewatorów zbożowych

Ukrinform
W ramach programu Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich USAID (AGRO) ukraińskie przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie przetwarzania i przechowywania produktów rolnych otrzymają dofinansowanie na rozwój przepustowości elewatorów w łącznej kwocie do 270 mln UAH.

Jak podaje Ukrinform, o tym poinformowała służba prasowa Ministerstwa Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy.

„Program USAID na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (AGRO) będzie wspierał ukraińskie przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie suszenia, przechowywania i przetwarzania zbóż oraz roślin technicznych. Program przewiduje dofinansowanie 10-15 projektów, każdy z budżetem od 18 do 36 mln hrywien” – czytamy w komunikacie.

Projekty zwiększą wolumen i czas przechowywania zbóż i roślin przemysłowych, co umożliwi producentom rolnym otrzymanie niezbędnych usług na czas i w wymaganej ilości. Urządzenia do suszenia i wykańczania ziarna pozwolą zachować jakość produktów. Ogólnie rzecz biorąc, przyczyni się to do zrównoważonego rozwoju biznesu i poprawy bezpieczeństwa żywnościowego na Ukrainie.

Oczekuje się, że w wyniku realizacji projektów co najmniej 70 mikro, małych i średnich producentów rolnych (MMŚP) otrzyma usługi wykańczania, suszenia i/lub przechowywania zboża. Oczekuje się także wzrostu świadczenia usług magazynowania i/lub suszenia ziarna przez MMSP o co najmniej 20 tys. ton rocznie.

Planuje się, że co najmniej 50% ogólnej liczby świadczonych usług w zakresie przetwarzania, suszenia i/lub przechowywania zboża otrzymają producenci rolni uprawiający (dzierżawiący) grunty o powierzchni mniejszej niż 500 ha.

Ponadto w wyniku realizacji projektów zwiększona zostanie przepustowość elewatorów przedsiębiorstw przetwórczych oraz wprowadzone zostaną technologie energooszczędne.

Termin rozpatrywania wniosków w I turze upływa 14 lutego 2024 r.

Jak podawał Ukrinform, Program USAID AGRO w ramach inicjatywy „Zrównoważony rozwój rolnictwa” (AGRI-Ukraina) udostępni gospodarstwom dotkniętym wojną bezpłatnie nasiona warzyw do siewu wiosennego.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-