PKB Ukrainy w 2023 roku wzrósł o około 5% – Ministerstwo Gospodarki

PKB Ukrainy w 2023 roku wzrósł o około 5% – Ministerstwo Gospodarki

Ukrinform
Według wstępnych szacunków Ministerstwa Gospodarki wolumen produktu krajowego brutto wzrósł w ubiegłym roku o około 5%.

Poinformowała o tym Pierwsza Wicepremier – Minister Gospodarki Julia Swyridenko podczas dyskusji „Gospodarka w 2023 r.: przegląd najważniejszych liczb”, zorganizowanej przez Centrum Strategii Gospodarczej wspólnie z Niemieckim Zespołem Ekonomicznym.

Swyridenko podkreśliła szybką adaptację ukraińskiego biznesu do obecnych, niezwykle trudnych warunków: ponad 90% przedsiębiorstw, które zatrzymały się na początku wojny, wznowiło już pracę.

Według niej największy rozwój nastąpił w dziedzinie administracji publicznej i obronności. Chodzi przede wszystkim o płace dla wojska i finansowanie programów obronnych.

„Budownictwo również rozwijało się w dość szybkim tempie. Kosztem popytu inwestycyjnego, który powstał dzięki znacznemu finansowaniu budżetowemu, aktywnie odtwarzano uszkodzoną infrastrukturę krytyczną (są to projekty zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym). W rolnictwie sprzyjające warunki pogodowe pozytywnie wpłynęły na plonowanie niemal wszystkich roślin uprawnych. Rolnicy zebrali 80 milionów ton zbóż i roślin oleistych. W handlu krajowym wzrost nastąpił na skutek ożywienia popytu konsumpcyjnego i podaży towarów, w przemyśle przetwórczym – na skutek wzrostu popytu na produkty inwestycyjne” – wyszczególnia Swyridenko.

Jednocześnie kluczową rolę w zapewnieniu stabilności ukraińskiej gospodarki odegrał rytmiczny napływ międzynarodowej pomocy finansowej. W ciągu dwóch lat wojny na pełną skalę jej wielkość osiągnęła 75 miliardów dolarów.

„67% środków pochodziło od głównych partnerów Ukrainy – UE i USA. Dało nam to możliwość pokrycia podstawowych potrzeb budżetu, zapewnienia wydatków socjalnych i utrzymania stabilności finansowej. A nawet stworzyć warunki wstępne dla stabilności makroekonomicznej w tym roku. W rezultacie, jeśli w 2022 r. spadek gospodarczy wyniósł 28,8%, to w 2023 r., według naszych wstępnych szacunków, wolumen krajowego PKB wzrósł o około 5%. To jest tzw. wzrost regeneracyjny” – powiedział wicepremier.

Jak informowaliśmy, Bank Światowy prognozował, że ukraińska gospodarka wzrośnie w tym roku o 3,2%, a w 2025 o 6,5%. Jednocześnie ubiegłoroczną dynamikę RN ocenia się nieco bardziej pesymistycznie niż Ministerstwo Gospodarki – na 4,8%.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-