Nowy program wsparcia finansowego dla Ukrainy: UE zatwierdziła „częściowy mandat negocjacyjny”

Nowy program wsparcia finansowego dla Ukrainy: UE zatwierdziła „częściowy mandat negocjacyjny”

Ukrinform
Komitet Stałych Przedstawicieli UE na szczeblu ambasadorów uzgodnił dziś mandat do negocjacji w sprawie propozycji ustanowienia odrębnego instrumentu wsparcia finansowego dla Ukrainy, który powinien przyczynić się do jej odbudowy i postępu reform na drodze do UE.

Jak podaje Ukrinform, wynika to z informacji opublikowanej dzisiaj na stronie internetowej Rady Europejskiej.

„Ambasadorowie państw członkowskich UE przyjęli dziś częściowy mandat do negocjacji w sprawie propozycji utworzenia nowego odrębnego instrumentu wspierającego odbudowę, odbudowę i modernizację Ukrainy, a jednocześnie wspierającego jej wysiłki we wdrażaniu reform, jak elementem procesu akcesji do UE. Fundusz Ukraiński powinien zatem skonsolidować całą pomoc budżetową UE dla Ukrainy w jeden instrument, zapewniając Ukrainie znaczące, przewidywalne i elastyczne wsparcie na lata 2024–2027, które powinno być dostosowane do bezprecedensowych wyzwań związanych ze wsparciem krajów będących w stanie wojny” - głosi wiadomość.

Jak zauważono, przyjęty częściowy mandat negocjacyjny nie obejmuje zagadnień związanych z budżetem, w szczególności całkowitego wolumenu takiego instrumentu oraz podziału pomiędzy dotacje i pożyczki. Kwestie te będą uzależnione od „negocjacji horyzontalnych” w sprawie śródokresowego przeglądu wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027.

Program składa się z trzech elementów:

Po pierwsze, rząd Ukrainy przygotowuje „Plan ukraiński”, który określa zamierzenia odbudowy, odnowy i modernizacji kraju, a także reform na drodze do członkostwa w UE.

Po drugie – zgodnie z ramowym programem inwestycyjnym Ukrainy, UE zapewni wsparcie w formie gwarancji budżetowych oraz kombinacji dotacji i pożyczek od instytucji publicznych i prywatnych. Ukraiński mechanizm gwarancyjny powinien pokrywać ryzyko kredytowe.

Trzeci to pomoc techniczna i inne działania mające na celu wsparcie Ukrainy na ścieżce dostosowania do prawodawstwa UE oraz we wdrażaniu reform strukturalnych.

Jak głosi komunikat, ten częściowy mandat negocjacyjny zachowuje elementy zawarte w propozycjach Komisji Europejskiej dotyczących wsparcia finansowego dla Ukrainy. Wcześniej Komisja Europejska zaproponowała całkowity budżet Funduszu Ukraińskiego na kwotę 50 miliardów euro – 17 miliardów euro w postaci dotacji i 33 miliardów euro w postaci pożyczek na najbliższe cztery lata.

„UE jest zdecydowana zapewnić Ukrainie niezachwiane wsparcie tak długo, jak będzie to konieczne. Fundusz Ukraiński ma na celu udzielenie znaczącej pomocy Ukrainie w jej odbudowie w warunkach, w których kraj stoi przed bezprecedensowymi wyzwaniami spowodowanymi rosyjską wojną totalną. Jednocześnie wsparcie to pomoże Ukrainie osiągnąć postęp w wysiłkach reformatorskich i modernizacyjnych niezbędnych na drodze do jej przyszłego członkostwa w UE” – powiedział Minister Finansów Belgii, która przewodniczy UE, Vincent van Peteghem.

Zatwierdzony dzisiaj mandat będzie podstawą negocjacji pomiędzy Radą UE a Parlamentem Europejskim. Po osiągnięciu porozumienia obie instytucje muszą formalnie przyjąć odpowiednie przepisy regulacyjne.

Jak informowaliśmy, 20 czerwca 2023 r. Komisja Europejska zaproponowała rewizję wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027 i umieszczenie w nim zapisu na utworzenie ukraińskiego funduszu w wysokości 50 mld euro na okres 2024-2027.

Podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 14-15 grudnia 2023 r. propozycja ta została zablokowana przez Węgry, choć pozostałe 26 krajów UE wyraziło zdecydowane poparcie dla propozycji KE w sprawie kontynuacji stabilnego i przewidywalnego wsparcia finansowego dla Ukrainy w walce z rosyjską agresją oraz za powojenną odnowę gospodarczą i reformy.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-