Bank Światowy przewiduje, że PKB Ukrainy wzrośnie w tym roku o 3,2%

Bank Światowy przewiduje, że PKB Ukrainy wzrośnie w tym roku o 3,2%

Ukrinform
Bank Światowy (BŚ) oczekuje, że ukraińska gospodarka wzrośnie w tym roku o 3,2%, a w 2025 o 6,5%.

Jak podaje Ukrinform, jest to zawarte w komunikacie prasowym banku.

Według Banku Światowego wzrost PKB Ukrainy na koniec 2023 roku wyniósł 4,8%.

„W Europie Wschodniej tempo wzrostu PKB powróciło do pozytywnego trendu, a na Ukrainie tempo wzrostu wyniosło 4,8%. Pomimo tej pozytywnej tendencji produkcja na Ukrainie w 2023 roku pozostała o 30% niższa niż przed inwazją Federacji Rosyjskiej” – stwierdziła Rada Dyrektorów BŚ.

Bank spodziewa się jednak wzrostu gospodarki ukraińskiej w tym roku o 3,2%, a w 2025 o 6,5% (najwyższy wskaźnik dla regionu Europy i Azji Centralnej).

„Zagrożenia geopolityczne w regionie, w szczególności eskalacja inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, są wysokie i mogą się zmaterializować, zwiększając i tak już znaczące straty ludzkie i gospodarcze. Wyższa od oczekiwań inflacja może utrzymać restrykcyjną politykę pieniężną na dłużej” – stwierdzono w sprawozdaniu.

Jak podawał Ukrinform, Ukraina otrzymała 1,34 mld dolarów USA jako szóste dodatkowe finansowanie w ramach projektu Banku Światowego „Wsparcie wydatków publicznych w celu zapewnienia zrównoważonej administracji publicznej na Ukrainie” (PEACE na Ukrainie).


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-