Walutowe rezerwy Ukrainy na początku stycznia osiągnęły poziom 40,5 miliarda dolarów

Walutowe rezerwy Ukrainy na początku stycznia osiągnęły poziom 40,5 miliarda dolarów

Ukrinform
Międzynarodowe rezerwy Ukrainy na dzień 1 stycznia 2024 r. wyniosły 40,5 miliarda dolarów USA, zwiększając się tym samym o 42% w 2023 r.

Jak podaje Ukrinform, poinformowała o tym służba prasowa NBU.

Zaznacza się, że o dynamice rezerw w grudniu 2023 r. decydowało wiele czynników. Po pierwsze, wpływy na rzecz rządu oraz wpłaty na utrzymanie i spłatę długu publicznego. Na rachunkach walutowych rządu w Banku Narodowym zdeponowano kwotę 5 546,4 mln USD. USA. Na obsługę i spłatę długu państwa w walutach obcych zapłacono 708,2 mln dolarów. USA.

Po drugie, na dynamikę rezerw miała wpływ działalność Narodowego Banku Ukrainy na rynku walutowym Ukrainy. Według danych bilansowych Narodowy Bank sprzedał na rynku walutowym 3 559,1 mln USD i odkupił 6,1 mln dolarów na rezerwy. Tym samym sprzedaż netto waluty przez NBU w grudniu wyniosła 3 553,0 mln USD, które wzrosły  1,4 razy w porównaniu z listopadem. Wzrost interwencji walutowych NBU w zeszłym miesiącu wynikał przede wszystkim z czynnika sezonowego, w szczególności z uruchomienia wydatków budżetowych pod koniec roku.

Na dynamikę rezerw w grudniu miała także wpływ aktualizacja wyceny instrumentów finansowych (w wyniku zmian wartości rynkowej i kursów walut). W grudniu w wyniku przeszacowania wartość instrumentów finansowych wzrosła o 426,7 mln dolarów USA.

Narodowy Bank podkreśla, że ​​w ciągu 2023 roku międzynarodowe rezerwy Ukrainy wzrosły o 42%.

W ubiegłym roku Ukraina otrzymała bezprecedensowe globalne wsparcie finansowe. Na konta rządu w NBU trafiło około 42,7 miliardów dolarów USA. Największa pomoc finansowa pochodziła z Unii Europejskiej – 19,7 miliarda dolarów USA, poprzez fundusz powierniczy Banku Światowego – 16,4 miliarda dolarów USA (w szczególności z USA, Japonii, Wielkiej Brytanii, Norwegii i innych krajów), MFW - 4,5 miliarda dolarów USA i Kanada – 1,8 miliarda dolarów USA.

Zatem pomoc międzynarodowa wraz z emisją obligacji walutowych na około 4,5 miliarda dolarów USA umożliwiły: zrekompensowanie interwencji netto Narodowego Banku Ukrainy ze sprzedaży walut obcych

(28,6 mld USD), sfinansowanie płatności kraju za obsługę i spłatę długu państwowego w walucie obcej (9,0 mld USD) oraz zwiększenie rezerw międzynarodowych do poziomu wystarczającego do utrzymania stabilności kursu walutowego w przyszłości.

Jak informowaliśmy, międzynarodowe rezerwy Ukrainy na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosiły 28,5 miliarda dolarów USA.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-