Wydatki budżetu państwa przekroczyły w ubiegłym roku 4 biliony hrywien – Ministerstwo Finansów

Wydatki budżetu państwa przekroczyły w ubiegłym roku 4 biliony hrywien – Ministerstwo Finansów

Ukrinform
W roku 2023 wydatki księgowe budżetu państwa wyniosły ponad 4 bln hrywien, w tym fundusz ogólny – 3,03 bln hrywien.

Jak podaje Ukrinform, o tym poinformowała służba prasowa Ministerstwa Finansów.

„Według danych operacyjnych Służby Skarbu Państwa Ukrainy w 2023 r. wydatki księgowe budżetu państwa wyniosły ponad 4 bln hrywien, w tym z funduszu ogólnego – 3,03 bln hrywien, co stanowi 98% harmonogramu okresu sprawozdawczego” – głosi komunikat.

Budżet państwa na rok 2023 został wykonany z deficytem w wysokości 1,33 bln UAH, w tym fundusz ogólny w wysokości 1,36 bln UAH, wobec planowanego deficytu funduszu ogólnego na rok 2023 w wysokości 1,83 bln UAH.

Ogółem, według wyników roku 2023, do funduszy ogólnych i specjalnych budżetu państwa trafiło 2,67 bln hrywien z tytułu podatków, opłat i innych płatności. Ponadto do Funduszu Emerytalnego i funduszy ubezpieczeń społecznych w formie składek na ubezpieczenia społeczne trafiło 478,1 mld UAH, w tym w grudniu 53,1 mld UAH.

Ministerstwo Finansów odnotowuje, że w 2023 r. do funduszu ogólnego budżetu państwa wpłynęło ponad 1,66 bln hrywien podatków, opłat i innych płatności. Kolejnym ważnym źródłem dochodów budżetu państwa w ubiegłym roku były środki otrzymane przez Ukrainę w formie pomocy międzynarodowej (granty): ich wielkość na koniec roku wyniosła 425,4 mld hrywien.

Największym darczyńcą wsparcia grantowego w 2023 r. były Stany Zjednoczone (400,5 mld UAH). Ponadto Ukraina bezterminowo otrzymała finansowanie od Japonii, Norwegii, Niemiec, Hiszpanii, Finlandii, Irlandii, Szwajcarii, Belgii, Islandii na łączną kwotę do 25 miliardów hrywien. Środki kierowane są do budżetu państwa poprzez Fundusz Powierniczy Banku Światowego w ramach projektu PEACE na Ukrainie.

Jak informowaliśmy, w 2023 roku do funduszu ogólnego budżetu państwa ze źródeł zewnętrznych wpłynęło 1,13 bln hrywien (30,9 mld dolarów).


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-