W ubiegłym roku przedsiębiorcy otrzymali dostępne kredyty na kwotę ponad 97 miliardów hrywien - Ministerstwo Finansów

W ubiegłym roku przedsiębiorcy otrzymali dostępne kredyty na kwotę ponad 97 miliardów hrywien - Ministerstwo Finansów

Ukrinform
W 2023 r. przedsiębiorcy otrzymali 23 973 dostępnych pożyczek na kwotę 97,2 mld hrywien.

Poinformowała o tym służba prasowa Ministerstwa Finansów Ukrainy, podaje Ukrinform.

Zaznacza się, że w ubiegłym roku Ministerstwo Finansów kontynuowało prace nad ułatwieniem dostępu małych przedsiębiorstw do finansowania w warunkach wojennych.

„Tak, w celu poszerzenia możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia państwa z inicjatywy Ministerstwa Finansów rząd dokonał zmian w Regulaminie udzielania finansowego wsparcia państwa w ramach Programu 5-7-9%. Przede wszystkim usunięto ograniczenia w otrzymywaniu pomocy państwa dla niektórych kategorii przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku działań wojennych. Również w ramach porozumień z MFW zmiany przewidują skupienie Programu 5-7-9% wyłącznie na mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach” – podała służba prasowa.

W ostatnim czasie uruchomiony został także program „Przystępny faktoring” – nowy instrument finansowy w ramach państwowego programu „Przystępne kredyty 5-7-9%” mający na celu zapewnienie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MSME) kapitału obrotowego.

Od początku realizacji Państwowego Programu „Przystępne kredyty 5-7-9%” przedsiębiorcy otrzymali od uprawnionych banków 78 964 kredytów na łączną kwotę 266,9 mld UAH, z czego 53 509 pożyczek pochodziło z banków sektora publicznego gospodarki na łączną kwotę 117 miliardów UAH (według stanu na dzień 01.01.2024).

Jak informowaliśmy, 30 listopada Minister Finansów Ukrainy Serhij Marczenko podpisał umowę o dotację pomiędzy Ukrainą a Instytucją Kredytową Odbudowy (KfW) na kwotę 50 mln euro na refinansowanie programu „Przystępne kredyty 5-7-9%”. Fundusze umożliwią zwrot kosztów wyrównania oprocentowania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw Ukrainy.

Program „Przystępne kredyty 5-7-9%” realizowany jest przez Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP), którego jedynym uczestnikiem jest Rząd Ukrainy reprezentowany przez Ministerstwo Finansów Ukrainy, które koordynuje wszystkie aspekty działalności Funduszu. FRP zawarła umowy o współpracy z 45 bankami.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-