Ustawa o opodatkowaniu banków przyniesie do budżetu dodatkowe 24 miliardy - Hetmancew

Ustawa o opodatkowaniu banków przyniesie do budżetu dodatkowe 24 miliardy - Hetmancew

Ukrinform
Przyjęta niedawno ustawa o dodatkowym tymczasowym opodatkowaniu banków przyczyni się do pozyskania dodatkowych 24 miliardów hrywien na podstawie wyników 2023 roku do budżetu na 2024 rok. Jest to dodatkowy podatek nakładany na nadwyżki zysków banków.

Jak podaje Ukrinform, w komentarzu dla Ukraińskiego Radia poinformował o tym Danyło Hetmancew, szef Komisji Finansów, Polityki Podatkowej i Celnej Rady Najwyższej, członek parlamentarnej frakcji Sługa Narodu.

Odpowiadając na pytanie, dlaczego ta decyzja jest ważna i jak została przyjęta w środowisku bankowym, Hetmancew zauważył: „Ta ustawa przewiduje dodatkowe 24 miliardy hrywien na rok 2023 w budżecie na rok 2024. To dodatkowy podatek oparty na nadmiernych zyskach banków. Czym są nadmierne zyski banków? Faktem jest, że wojna, oprócz ogólnego negatywnego wpływu na całą gospodarkę, ma pewien anomalny wpływ na niektóre gałęzie przemysłu. Niektóre gałęzie przemysłu stają się bardzo dochodowe. I ta branża w szczególnie obejmuje sektor bankowy w latach 2022-2024, a nawet w 2025 r. Dlaczego? Ponieważ banki komercyjne w tym okresie inwestują własne pieniądze w rządowe papiery wartościowe, tzw. certyfikaty depozytowe Narodowego Banku Ukrainy. Jest to absolutnie nieryzykowne -bezpłatne bezpieczeństwo, które jest w pełni gwarantowane przez Narodowy Bank i za które uzyskuje się całkiem niezłe wynagrodzenie. To wysokość stopy dyskontowej, która w naszym kraju osiągnęła w 2022 roku 25% w skali roku. I dlatego właściwie banki komercyjne nie opracowując nowych innowacyjnych produktów, nie podejmując działalności komercyjnej, uzyskiwały nadwyżki zysków. Dzięki tej ustawie częściowo im to odebraliśmy.”

Według niego reakcja na takie anomalie jest „szybka, stanowcza i jasna”. „Nawiasem mówiąc, zostało to uzgodnione z naszymi partnerami międzynarodowymi, jest to jeden z warunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Bo niestety nie finansujemy z naszych podatków 100% naszych wydatków na bezpieczeństwo i obronność. Pożyczamy niewielką część, ale jednak. Dlatego gromadzenie tych pieniędzy, te dodatkowe źródła są niezbędnymi środkami dla nas i dla armii” – powiedział poseł Rady Najwyższej.

Wyjaśnił, że ustawa ta wejdzie w życie w tym roku. „A pierwszym okresem podatkowym, do którego będzie ona stosowana, jest rok 2023. A jeśli mówimy dalej, to do 2024 roku i kolejnych okresów podatkowych, do zysków banków będzie stosowana podwyższona stawka – jest to 25%, a nie 18% , jak teraz. Jest to również zgodne z praktyką europejską i jest to również bezwzględnie obowiązująca norma, którą przyjęliśmy” – dodał Hetmancew.

Komentując rozważania przez parlamentarzystów dwóch podstawowych wariantów projektu ustawy (z dodatkowym podatkiem od całości dochodów odsetkowych netto banków oraz z opodatkowaniem nadwyżek zysków), wyjaśnił: „Obie opcje dotyczą tego samego. Wynik odsetkowy netto, czyli dochody z odsetek banków, są niespotykane w 2023 r. Wynoszą one 190 miliardów hrywien, dlatego też pomysł tego projektu ustawy, a ja jestem autorem projektu podstawowego, zrodził się w oparciu o tak dużą nadwyżkę zysku i uwzględnieniu pod uwagę doświadczenia zagranicy. Przyjęliśmy to za wzór i w moim projekcie ustawy było to 5% wyniku odsetkowego banku. Jednocześnie konsultowaliśmy się z Narodowym Bankiem, Ministerstwem Finansów, Międzynarodową Izbą Funduszu Walutowego i uznaliśmy, że takie podejście stwarza nowy przedmiot opodatkowania. W rzeczywistości tworzy nowy podatek, co jest błędne, ponieważ nie jesteśmy w stanie obliczyć konsekwencji takiego rozwiązania, jakie będzie w praktyce. Ponieważ każdy nowy podatek jest gorszy od istniejącego, bo ma już praktykę egzekwowania prawa, dlatego Narodowy Bank i Ministerstwo Finansów zaproponowały prostą konstrukcję – jest to po prostu podwyżka stawki na rok 2023 do 50%. Oznacza to, że połowa zysku trafia do państwa. A od 2024 roku i lat kolejnych – z 18% do 25%.”

„Zatem sprawa jest bardzo prosta, bo obowiązuje praktyka podatkowa. Zmienia się tylko stawka, a co za tym idzie – kwota przekazywana do budżetu” – podsumował Hetmancew.

Jak podawał Ukrinform, 21 listopada Rada Najwyższa przyjęła ustawę o dodatkowym tymczasowym opodatkowaniu banków (projekt ustawy 9656-d). W trakcie przygotowywania projektu do drugiego czytania pierwotna koncepcja uległa zmianie: opodatkowanie nadwyżek zysków banków na podstawie wyników z 2023 r. będzie realizowane stawką 50%, a od 2024 r. podstawowa stawka podatku dochodowego dla banków wyniesie 25%.

Dnia 19 października Rada Najwyższa poparła ten projekt ustawy w pierwszym czytaniu: dokument przewidywał wówczas podwyżkę stawki podatku dochodowego dla banków z 18% do 36% bez prawa do kompensowania strat z okresów ubiegłych w okresie 2024-2025.

Budżet państwa na 2024 rok uwzględnia już przyjęcie tej ustawy.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-