Ukraińscy rolnicy będą mogli zaciągnąć kredyty w ramach gwarancji ubezpieczenia upraw – USAID daje milion

Ukraińscy rolnicy będą mogli zaciągnąć kredyty w ramach gwarancji ubezpieczenia upraw – USAID daje milion

Ukrinform
Agencja Rozwoju Międzynarodowego Stanów Zjednoczonych (USAID) przeznacza dotację w wysokości 1 mln USD na program wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach którego rolnicy będą mogli zaciągnąć pożyczki pod gwarancję przyszłych ubezpieczonych plonów.

Przedstawiciel Biura Wzrostu Gospodarczego USAID Paul Oliver powiedział to na konferencji prasowej w Ukrinforme.

„USAID przeznacza 1 milion dolarów firmie ubezpieczeniowej UNIVERSALNA na ubezpieczenie upraw małych gospodarstw. Ubezpieczenie to będzie stanowić zabezpieczenie kredytów z PrivatBanku dla kredytobiorców z ograniczonym dostępem do finansowania” – powiedział.

Oliver zauważył, że w ten sposób ukraińskie małe gospodarstwa otrzymają podwójną korzyść: ubezpieczenie upraw od niekorzystnych warunków naturalnych i klimatycznych oraz dostęp do kredytu.

Oczekuje się, że nowy program umożliwi finansowanie około 220 małych i średnich producentów rolnych przy średniej kwocie kredytu na poziomie 2,6 mln UAH. W szczególności planuje się, że rolnicy będą mogli pozyskać pożyczki na łączną kwotę 570 mln UAH.

Oleksij Muzyczko, prezes zarządu towarzystwa ubezpieczeniowego UNIVERSALNA, dodał, że program zapewnia ubezpieczenie plonów i przyszłych zbiorów pszenicy ozimej i rzepaku na cały okres wegetacyjny, łącznie z przezimowaniem. Zbiory będą ubezpieczone od ponad 30 głównych ryzyk rolniczych, w tym od niekorzystnych warunków atmosferycznych (mróz, grad, ulewne deszcze itp.), chorób roślin i rozmnażania się szkodników roślin, a także od nielegalnych działań osób trzecich (kradzież i inni).

Muzyczko podkreślił, że program nie obejmuje ubezpieczenia od ryzyka wojennego. W programie będą mogli wziąć udział mikro, mali i średni agroprzedsiębiorcy z całego kraju, z wyjątkiem terytoriów okupowanych i stref w pobliżu działań wojennych lub stref, w których toczą się działania wojenne.

Aby wziąć udział w programie, przedsiębiorca musi złożyć wniosek o pożyczkę w PrivatBanku i podpisać zobowiązanie do ubezpieczenia przyszłych zbiorów. Następnie ubezpieczyciel dokonuje oceny upraw i zawiera umowę ubezpieczenia ze stawką ubezpieczenia 6,4%.

Według Muzyczki przedsiębiorstwa rolne muszą płacić 0,2% od taryfy, resztę pokryją środki z dotacji USAID. W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego firma wypłaci odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia w zależności od szkody.

Jak podaje Ukrinform, od początku 2023 roku, według stanu na 7 września, ponad 10,5 tys. ukraińskich przedsiębiorstw rolnych otrzymało 52,7 mld UAH kredytów bankowych na rozwój gospodarstw.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2023 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-