Walutowe rezerwy Ukrainy wzrosły do 37,3 mld USD

Walutowe rezerwy Ukrainy wzrosły do 37,3 mld USD

Ukrinform
Rezerwy międzynarodowe Ukrainy według wstępnych danych na dzień 1 czerwca 2023 r. wynoszą 37,3 mld USD.

Poinformowało o tym biuro prasowe NBU, informuje Ukrinform.

Na dzień 1 czerwca 2023 r. rezerwy międzynarodowe Ukrainy, według wstępnych danych, wynosiły 37311,3 mln USD. W maju rezerwy wzrosły o 4% i osiągnęły najwyższy poziom od jedenastu lat. Większą kwotę od powyższej odnotowano w sierpniu 2011”, czytamy w wiadomościach

Rezerwy międzynarodowe wzrosły dzięki stabilnym i rytmicznym napływom od partnerów zagranicznych, które przekroczyły sprzedaż netto waluty przez Narodowy Bank oraz spłatę zadłużenia kraju w walutach obcych.

Podkreśla się, że generalnie w maju 2023 r. dynamika rezerw międzynarodowych była zdeterminowana przez szereg czynników. Po pierwsze wpływy na rzecz państwa oraz płatności na utrzymanie i spłatę długu publicznego. Na rządowe rachunki walutowe w NBU wpłynęło 4322,8 mln USD. Rząd Ukrainy zapłacił 842,2 mln dolarów USA za obsługę i spłatę długu państwowego w walutach obcych, w tym: 742,3 mln dolarów USA – na obsługę i spłatę obligacji walutowych, 30,1 mln USD to dług przed Bankiem Światowym, reszta to sumy winne innym międzynarodowym wierzycielom. Ponadto Ukraina wpłaciła 195,5 mln dolarów USA do Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Po drugie, w maju NBU sprzedał na rynku walutowym 1962,9 mln dolarów USA i odkupił do rezerw - 63,3 mln dolarów USA. W związku z tym sprzedaż netto waluty przez NBU w ubiegłym miesiącu wzrosła do 1899,6 mln dolarów USA. Stało się to na tle wyczerpania czynnika sezonowego (wzrost sprzedaży waluty przez rolników na siew), a także wobec trudności z eksportem żywności do krajów sąsiednich i przez „korytarz zbożowy”. Jednocześnie wpływy od partnerów międzynarodowych były znacznie większe niż wolumen interwencji NBU w sprawie sprzedaży waluty, które przeprowadzono w celu pokrycia różnicy między podażą a popytem na rynku walutowym Ukrainy.

Po trzecie, nastąpiło przeszacowanie instrumentów finansowych (w wyniku zmian wartości rynkowej i kursów walut). W maju w wyniku przeszacowania wartość instrumentów finansowych spadła o 26,8 mln USD.

Jak informowaliśmy, rezerwy międzynarodowe Ukrainy, według wstępnych danych, na dzień 1 maja 2023 r. wynosiły 35,9 mld USD, co oznacza wzrost o 13% w stosunku do kwietnia.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-