W I kwartale 2023 roku z rynku wycofało się 111 niebankowych instytucji finansowych – NBU

W I kwartale 2023 roku z rynku wycofało się 111 niebankowych instytucji finansowych – NBU

Ukrinform
W I kwartale 2023 roku rynek pozabankowych usług finansowych opuściło 111 instytucji.

Jak donosi Ukrinform, jest to określone w kwartalnym Przeglądzie niebankowego sektora finansowego, podaje raport służby prasowej  NBU.

„W I kwartale 2023 r. z rynku wycofało się 111 niebankowych instytucji finansowych, jednak po raz pierwszy od sierpnia 2022 r. zarejestrowano nową spółkę finansową, a udział niebanków w aktywach sektora finansowego pod nadzorem NBU wzrósł do 12%” – czytamy w komunikacie.

Zwraca się uwagę, że w I kwartale wolumen składek brutto na ubezpieczenie ryzyka spadł o 6% za kwartał, ale wzrósł o 7% w porównaniu do I kwartału 2022 roku. Składki na ubezpieczenia na życie spadły o 15% w porównaniu z poprzednim kwartałem i pozostały o 13% niższe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zgodnie z wynikami kwartału ubezpieczyciele ryzyka osiągnęli zysk na poziomie lat ubiegłych oraz zwrot z kapitału na poziomie 3%. Ubezpieczyciele na życie odnotowali w ostatnich latach rekordowy zwrot z kapitału (10%) dzięki obniżeniu kosztów operacyjnych i wzrostowi dochodów z lokat.

Firmy finansowe w I kwartale zwiększyły wolumen kredytów dla przedsiębiorstw o ​​30%, dla gospodarstw domowych o 37%, a na koniec kwartału osiągnęły zysk. Lombardy wykazały ożywienie: zwiększył się wolumen aktywów i nowych kredytów, nieznacznie wzrosły przychody odsetkowe, a wynik finansowy był dodatni. W ciągu kwartału wolumen operacji faktoringowych wzrósł o jedną trzecią, operacji leasingu finansowego o prawie 40%. Jednak wolumen transakcji był nadal poniżej poziomu sprzed wojny.

W I kwartale aktywa SKOK-ów zmniejszyły się, choć wolniej niż w ostatnim półroczu. Portfel kredytowy zmniejszył się o 3%, a udział kredytów zagrożonych utrzymuje się na wysokim poziomie 32%.

Jak informował Ukrinform, Narodowy Bank Ukrainy przedłużył okres niestosowania środków prawnych wobec nieterminowego składania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez instytucje niebankowe w 2023 roku.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2023 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-