Rząd przeznaczył prawie 220 mln na zrekompensowanie kosztów zakwaterowania przesiedleńców

Rząd przeznaczył prawie 220 mln na zrekompensowanie kosztów zakwaterowania przesiedleńców

Ukrinform
Gabinet Ministrów zdecydował o przeznaczeniu 219,759 mln hrywien na rekompensatę kosztów bezpłatnego zakwaterowania osób wewnętrznie przesiedlonych w 2022 r.

Poinformował o tym w Telegramie stały przedstawiciel rządu w Radzie Najwyższej Taras Melnyczuk, donosi Ukrinform.

„Na pokrycie wydatków za wrzesień – grudzień 2022 r. dla mienia państwowego, komunalnego i prywatnego, w budynkach (pomieszczeniach), w których w okresie stanu wojennego nieodpłatnie zakwaterowano przesiedleńców wewnętrznych, przeznaczono 219 mln 759 tys. 449 hrywien" - czytamy w wiadomości.

W szczególności 6,7 mln UAH zostanie skierowane do centralnych organów władzy wykonawczej w celu wypłaty odszkodowań dla państwowych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji należących do sfery ich zarządzania (z wyjątkiem państwowych placówek oświatowych, o których mowa w art. 89 i 90 Kodeksu Budżetowego Ukrainy).

Ministerstwu Edukacji i Nauki przeznaczono 23,1 mln UAH na rekompensaty dla zarządzanych przez nie instytucji państwowych i prywatnych placówek oświatowych.

Ministerstwo Rozwoju Gmin, Terytoriów i Infrastruktury otrzyma 184,3 mln UAH na dodatkową dotację z budżetu państwa do budżetów lokalnych na rekompensaty dla placówek gminnych, państwowych placówek oświatowych finansowanych z budżetów lokalnych oraz placówek stanowiących współwłasność obwodowych i powiatowych wspólnot terytorialnych, którymi zarządzają rady regionalne i powiatowe, zgodnie z podziałem między budżety regionalne.

Kolejne 5,6 mln hrywien otrzyma regionalna administracja państwowa (odpowiednia administracja wojskowa) na rekompensaty dla instytucji prywatnych (z wyjątkiem prywatnych placówek oświatowych).

Jak informowaliśmy, na Ukrainie oficjalnie zarejestrowanych jest 4857 200 przesiedleńców.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-