W Kijowie przedstawiono rejestr rosyjskich oligarchów posiadających majątek na Ukrainie

W Kijowie przedstawiono rejestr rosyjskich oligarchów posiadających majątek na Ukrainie

Ukrinform
Organizacja ekspercka StateWatch i system analityczny YouControl przedstawiły rejestr rosyjskich oligarchów, którzy mają aktywa na Ukrainie.

Prezentacja zasobu odbyła się podczas konferencji prasowej na temat „Jak przyspieszyć odbudowę majątku agresora w czasie wojny: narzędzia, priorytety i inicjatywy legislacyjne” w Centrum Medialnym Ukraina – Ukrinform.

Jak powiedział szef StateWatch Hleb Kaniewski, w rejestrze znajdują się informacje o 53 rosyjskich miliarderach z listy Forbes 2021, którzy są właścicielami 112 firm na Ukrainie. „Wśród takich postaci jak Fridman i Deripaska jest kilkadziesiąt mało znanych Ukraińcom osób, które mają na naszym terenie rozbudowane sieci handlowe. Są właścicielami hoteli, sieci handlowych, centrów handlowych i firm wydobywczych, które mogą wpływać na politykę całych regionów i poszczególnych sektorów energetycznych. W ramach sankcji wobec Federacji Rosyjskiej aktywa te powinny naszym zdaniem zostać odzyskane w pierwszej kolejności. W końcu należą do najbogatszych ludzi państwa agresora” – uważa Kaniewski.

Według niego nominalna wartość praw korporacyjnych tych firm wynosi 6 miliardów hrywien. Ale w rzeczywistości nie można dokładnie obliczyć, ile jest wart ten biznes. Na przykład aktywa Deripaski nie są obecnie w najlepszej kondycji ekonomicznej, dlatego ukraińskie władze muszą jeszcze podjąć starania m.in. w celu np. wznowienia pracy mikołajowskiej fabryki tlenku glinu, która jest obecnie nacjonalizowana.

„Ale tutaj pytanie nie dotyczy już gospodarki, ale bezpieczeństwa narodowego. Jako członkowie społeczeństwa postrzegamy proces odbudowy jako kwestię bardziej strategiczną niż zwykłe zbieranie funduszy, chociaż to też jest ważne. Zadanie polega na tym, aby w zasadzie wykorzenić rosyjski biznes z Ukrainy, aby w przyszłości nie miał wpływu ani na procesy polityczne, ani na politykę informacyjną, kulturalną państwa, ani na inne sfery życia, które w naszym opinii, były po prostu przesiąknięte wpływami Kremla poprzez rosyjskich oligarchów i biznesmenów na Ukrainie” – podkreślił szef StateWatch.

Według Kaniewskiego, w odpowiedzi na wyzwania stojące przed państwem ukraińskim, a w szczególności przed Ministerstwem Sprawiedliwości jako organem odpowiedzialnym za odzyskiwanie mienia oraz RBNiO jako kluczową instytucją do nakładania sankcji na osoby zagrażające bezpieczeństwu narodowemu, opinia publiczna zdecydowała o utworzeniu narzędzia kontrolnego z uogólnionymi informacjami o tym, kto powinien zostać obciążony, za co i za co powinien zostać obciążony. W tym celu pozyskać trzeba wsparcie partnerów międzynarodowych — w szczególności Praskiego Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego.

Jak informowaliśmy, na dwa lata przed rozpoczęciem inwazji na pełną skalę na Ukrainie działało 13 tys. firm, bezpośrednio lub pośrednio związanych z państwem agresorem. Według YouControl, w 2021 roku łączny wolumen ukraińskich aktywów z rosyjskim udziałem lub beneficjentami oszacowano na 9 miliardów dolarów.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-