Stopa bezrobocia na Ukrainie w ubiegłym roku wyniosła 21,1% - Narodowy Bank Ukrainy

Stopa bezrobocia na Ukrainie w ubiegłym roku wyniosła 21,1% - Narodowy Bank Ukrainy

Ukrinform
W II półroczu 2022 r. poprawiła się sytuacja na rynku pracy, co pozwoliło na poprawę szacunku stopy bezrobocia z 25,8% do 21,1%.

Poinformowało o tym biuro prasowe NBU na Facebooku, informuje Ukrinform.

„Na podstawie wyników ankiet obywatelskich Narodowy Bank Ukrainy doprecyzował szacunki dotyczące poziomu bezrobocia w 2022 roku. Alternatywne szacunki rynku pracy potwierdziły nie tylko znaczny wzrost stopy bezrobocia po inwazji na pełną skalę, ale także dodatnią dynamikę na rynku pracy w drugiej połowie roku. Na podstawie otrzymanych danych Narodowy Bank Ukrainy poprawił szacunek bezrobocia w 2022 roku z 25,8% do 21,1%” – czytamy w komunikacie.

Ponadto NBU dodatkowo oszacował prawdopodobieństwo utraty pracy w zależności od szeregu cech społeczno-demograficznych respondentów: wieku, regionu i miejsca zamieszkania, poziomu wykształcenia itp.

Podkreśla się, że wzrost prawdopodobieństwa utraty pracy (o 9 punktów procentowych w maju 2022 r. w stosunku do grudnia 2021 r.) obserwowany był we wszystkich regionach Ukrainy i był bezpośrednim efektem inwazji na pełną skalę. Z drugiej strony wyzwolenie terytoriów miało bezpośredni i namacalny wpływ na zmniejszenie tego prawdopodobieństwa. Inne pozytywne czynniki to posiadanie wyższego wykształcenia i mieszkanie w dużym mieście.

Jak informowaliśmy, NBU spodziewa się ożywienia na rynku pracy na tle wzrostu gospodarczego w latach 2023-2025. Stopa bezrobocia będzie stopniowo spadać: w 2023 r. – do 18,3%, w 2024 r. – do 16,5%, a w 2025 r. – do 14,7%.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-