Ukraińscy rolnicy otrzymali kredyty o wartości prawie 30 miliardów hrywien

Ukraińscy rolnicy otrzymali kredyty o wartości prawie 30 miliardów hrywien

Ukrinform
Od początku 2023 roku do dnia 10 maja, ukraińscy rolnicy skorzystali z programów kredytowych na łączną kwotę prawie 30 mld UAH.

Jak poinformował Ukrinform, poinformowało o tym biuro prasowe Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywnościowej Ukrainy.

Należy zauważyć, że rolnicy otrzymali najwięcej pożyczek w ramach różnych programów: obwód kijowski - 7 mld hrywien, obwód winnicki - 3,4 mld hrywien i obwód dniepropetrowski - 2,4 mld hrywien. Rolnicy obwodu kirowohradzkiego otrzymali już pożyczki na kwotę 2,18 mld hrywien, a obwodu odeskiego na sumę 1,9 mld hrywien.

Według stanu na 10 maja 4,5 tys. przedsiębiorstw otrzymało 16,6 mld UAH w ramach państwowego programu „Przystępne kredyty 5-7-9%”. Najwięcej kredytów w ramach tego programu otrzymali producenci rolni z regionu winnickiego: 571 gospodarstw otrzymało 1,81 mld hrywien. Na 657 gospodarstw w obwodzie kirowohradzkim przeznaczono już 1,8 mld hrywien. W obwodzie odeskim 437 gospodarstw rolnych otrzymało 1,67 mld hrywien. W obwodzie kijowskim 355 gospodarstw otrzymało 1,5 mld hrywien.

Jak poinformował Ukrinform, w marcu 2023 r. rząd przedłużył program „Przystępne kredyty 5-7-9%”, aby wesprzeć producentów rolnych i skutecznie przeprowadzić kampanię siewną w okresie stanu wojennego. Dla rolników przewidziana jest możliwość uzyskania kredytów preferencyjnych według stawki 0% w skali roku z gwarancją rządu na poziomie 80%. Tym samym, aby uzyskać takie finansowanie, zabezpieczeniem będzie tylko 20% kwoty kredytu, pozostałe 80% to będą gwarancja państwa.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-