Straty pośrednie w ukraińskim rolnictwie szacuje się na 23,3 mld USD

Straty pośrednie w ukraińskim rolnictwie szacuje się na 23,3 mld USD

Ukrinform
Sytuacja dotycząca rosyjskiej inwazji

Straty pośrednie w rolnictwie spowodowane zmniejszoną produkcją, blokadami portów i wyższymi kosztami czynników produkcji szacuje się na 23,3 mld USD.

Poinformowała o tym służba prasowa Ministerstwa Polityki Agrarnej, powołując się na raport Instytutu KSE, informuje Ukrinform.

Zwraca się uwagę, że straty pośrednie spowodowane niedoborem upraw rolnych szacuje się na 9,6 mld USD. Najbardziej znaczące spadki przewidywanych plonów na 2022 r. dotyczą pszenicy (spodziewany spadek o 33% w plonach w 2022 r. w porównaniu z przypadkiem podstawowym), słonecznika (32%) i jęczmienia (31%), ponieważ większość tych upraw jest produkowana bezpośrednio w regionach  cierpiące z powodu aktywnych działań wojennych i okupacji. Walki mają stosunkowo mniejszy wpływ na uprawę kukurydzy w porównaniu z innymi uprawami, przy spodziewanym spadku o 18%.

Oczekuje się, że w 2022 r. inne uprawy (inne niż wymienione powyżej) będą o 22% niższe, co oznacza dodatkowe 3,3 mld USD utraconych dochodów.

Jednakże, chociaż roczne plony można ponownie zasiać w następnym roku i wyprodukować nowe plony, spadek liczby zwierząt gospodarskich prowadzi do spadku produkcji na kilka lat do przodu. Dlatego łączne straty sektora hodowlanego szacuje się na 682 mln USD.

Straty z tytułu niższych upraw wieloletnich wyniosły 89 milionów dolarów. Przeciętnie mija pięć lat, zanim nowe nasadzenia wieloletnie przyniosą owoce. Dlatego utrata plonów plantacji wieloletnich w ciągu pięciu lat wyniesie 222,4 mln USD.

Jedną z konsekwencji rosyjskiej inwazji jest obniżenie cen producentów na produkty zorientowane na eksport. W związku z blokadą portów przez siły morskie Federacji Rosyjskiej Ukraina stanęła w obliczu przesycenia krajowego rynku produktami zorientowanymi na eksport oraz prawie  czterokrotnego wzrostu kosztów logistyki eksportowej. Doprowadziło to do obniżenia cen krajowych głównych upraw eksportowych o ponad 30%. Straty pośrednie producentów z tytułu niższych cen upraw eksportowych (pszenica, kukurydza, jęczmień, słonecznik) wynoszą 11,9 mld USD.

Podkreśla się również, że wraz z początkiem inwazji przez Federację Rosyjską ukraińscy producenci rolni stanęli również w obliczu wzrostu kosztów czynników produkcji, w szczególności cen nawozów i paliw. Koszt nawozów wzrósł od początku rosyjskiej inwazji o 37%, a ceny oleju napędowego wzrosły o około 39 centów amerykańskich za litr. Dlatego łączną stratę z tytułu zwiększonych kosztów produkcji szacuje się na 859 mln USD.

Zauważa się, że straty pośrednie uwzględniają utracone dochody z tytułu spadku ilości produkowanych towarów oraz dodatkowe środki, które producenci zmuszeni są wydać w związku z wojną. Utracone dochody to różnica między rzeczywistymi dochodami a dochodami, które otrzymaliby rolnicy, gdyby nie inwazja rosji na Ukrainę.

„Obliczanie strat pośrednich pomaga zrozumieć nie tylko skalę upadku branży, ale także potrzebę pełnego przywrócenia produkcji. Znaczną część utraconych dochodów przeznaczono na pokrycie kosztów kolejnej kampanii siewnej i zakupu paszy dla zwierząt gospodarskich. Bez częściowej rekompensaty za straty rolnicy w regionach najbardziej dotkniętych wojną nie będą mogli wznowić produkcji” – skomentował wyliczenia Roman Neiter, ekspert Centrum Badań Żywności i Zagospodarowania Przestrzennego Instytutu KSE.

Jak podawał Ukrinform, w związku z inwazją wojskową federacji rosyjskiej na terytorium Ukrainy, całkowite szkody dla naszego państwa w sektorze rolniczym to już ponad 4,3 mld USD.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-