W kwietniu rezerwy walutowe spadły o 4% - NBU

W kwietniu rezerwy walutowe spadły o 4% - NBU

Ukrinform
Sytuacja dotycząca rosyjskiej inwazji

Według wstępnych danych na dzień 1 maja 2022 r. rezerwy międzynarodowe Ukrainy wynosiły 26,9 mld USD. Według wyników z kwietnia spadły one o 4%, biorąc pod uwagę sprzedaż walut obcych przez Narodowy Bank.

Poinformowała o tym służba prasowa Narodowego Banku Ukrainy, donosi Ukrinform.

Generalnie w kwietniu dynamika rezerw zagranicznych była determinowana przede wszystkim działalnością NBU na międzybankowym rynku walutowym.

W ubiegłym miesiącu Narodowy Bank sprzedał na rynku walutowym 2,244 miliarda dolarów USA i wykupił 43 miliony dolarów USA. Sprzedaż netto walut obcych w kwietniu wyniosła 2201 mln dolarów USA.

„Konieczność interwencji walutowych wynika z nadwyżki popytu na waluty obce nad podażą. Wynika to przede wszystkim ze znacznych potrzeb obronnych, importu surowców energetycznych oraz zapewnienia rozliczeń z systemami płatniczymi w związku z aktywnym używaniem kart za granicą na tle powolnego wznawiania eksportu” – głosi komunikat.

Dodatkowo na dynamikę rezerw zagranicznych wpłynęły operacje zarządzania długiem publicznym.

NBU zauważył, że wewnętrzne i zewnętrzne dochody z wymiany walut na rzecz rządu Ukrainy wyniosły 1887 mln dolarów USA. W szczególności 629 mln euro i 93 mln dolarów pochodziły z Banku Światowego, 300 mln euro od rządu francuskiego, 236 mln dolarów od rządu Kanady i 120 mln euro z Unii Europejskiej.

Łączna kwota płatności rządowych za obsługę i spłatę długu państwowego w walutach obcych wyniosła 614 mln dolarów USA. Z tej kwoty 420 milionów dolarów zostały skierowane do obsługi i wykupu krajowych obligacji rządowych (OWGZ) denominowanych w walutach obcych i 78 mln dolarów - za obsługę euroobligacji (OZGP).

Ponadto w kwietniu Narodowy Bank zapłacił 84 mln dolarów na rzecz  Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Kolejnym czynnikiem wpływu była aktualizacja wyceny instrumentów finansowych (w wyniku zmian wartości rynkowej i kursów walut). W ubiegłym miesiącu ich wartość spadła o 150,3 mln dolarów USA.

Jak informowaliśmy, na dzień 31 marca system bankowy odnotował napływ depozytów osób fizycznych i prawnych (we wszystkich walutach) w równowartości 28 mld UAH. System bankowy jako całość jest stabilny. Wszystkie płatności są dokonywane jak zwykle.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2022 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-