Budżet w zeszłym roku otrzymał 388 miliardów z emisji obligacji rządowych - Danyłyszyn

Budżet w zeszłym roku otrzymał 388 miliardów z emisji obligacji rządowych - Danyłyszyn

Ukrinform
W 2021 r. do budżetu państwa trafiło 388,3 mld UAH z lokowania krajowych obligacji skarbowych (OWGZ) na rynku krajowym.

Bogdan Danyłyszyn, przewodniczący Rady Banku Narodowego Ukrainy, napisał to na Facebooku, donosi Ukrinform.

„W okresie styczeń-grudzień 2021 r. na finansowanie budżetu państwa pozyskano 602,8 mld UAH, czyli o 13,8% mniej niż przewidywano w okresie sprawozdawczym. W szczególności 388,3 mld UAH pozyskano z  plasowania na rynku krajowym obligacji skarbowych ( we wszystkich walutach w ekwiwalencie hrywnowym), w tym w walucie obcej – 108,9 mld UAH (3,1 mld USD i 778,1 mln EUR)” – napisał Danyłyszyn.

Zaznaczył, że w ubiegłym roku 192,8 mld UAH (w ekwiwalencie hrywnowym) pozyskano na rynkach zagranicznych i od oficjalnych wierzycieli, z czego większość to 48,2 mld UAH (1,75 mld USD) - lokowanie 8-letnich OWGZ, 73,4 mld UAH (SDR) 1,9 mld) - ogólna alokacja SDR-ów przez MFW, 18,8 mld UAH (0,5 mld SDR) - druga transza pożyczki MFW i 18 mld UAH (589 mln EUR) - pomoc makro  finansowa UE.

Danyłyszyn zaznaczył, że według wyników pierwszej aukcji w 2022 r. na plasowanie rządowych papierów wartościowych Ministerstwo Finansów pozyskało 3,9 mld UAH, z czego największym popytem cieszyły się 2-letnie obligacje rządowe (2,1 mld UAH).

Jak informował Ukrinform, w 2020 r. Ministerstwo Finansów pozyskało do budżetu państwa 382,3 mld hrywien, lokując wewnętrzne obligacje państwowe (OWGZ). Z tego 251,6 mld hrywien zostało przyciągnięte poprzez uplasowanie obligacji rządowych w hrywnach. Ministerstwo pozyskało równowartość 130,8 mld UAH, lokując obligacje rządowe denominowane w walutach obcych na kwotę 3,8 mld USD i 0,8 mld euro.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2023 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-