Rezerwy walutowe w ciągu ostatniego roku wzrosły o 6% - Narodowy Bank Ukrainy

Rezerwy walutowe w ciągu ostatniego roku wzrosły o 6% - Narodowy Bank Ukrainy

Ukrinform
Rezerwy walutowe Ukrainy w 2021 roku wzrosły o 6%, czyli o 1,8 mld USD.

Według Ukrinformu poinformował o tym Narodowy Bank Ukrainy.

„Według stanu na dzień 1 stycznia 2022 roku, według wstępnych danych, walutowe rezerwy Ukrainy wynosiły 30 940,9 mln USD. W 2021 roku wzrosły o 1,8 miliarda dolarów USA lub o 6%. Rezerwy walutowe wzrosły w wyniku otrzymania przez Ukrainę finansowania zewnętrznego i zakupu walut obcych przez Narodowy Bank Ukrainy na rynku walutowym” - czytamy w oświadczeniu.

Tak więc w sierpniu 2021 roku Ukraina otrzymała 1928,2 mln w wyniku specjalnych praw ciągnienia (SDR) w ramach ogólnej dystrybucji z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a w listopadzie drugą transzę od MFW w ramach programu stand-by w wysokości 500 mln SDR. W ciągu roku pozyskano również inne związane z tym środki z oficjalnych funduszy, w szczególności z Komisji Europejskiej w wysokości około 600 mln euro.

W sumie Ukraina otrzymała w 2021 roku około 11,2 mld USD ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych, co niemal zrównoważyło płatności za obsługę i spłatę długu publicznego w walutach obcych (tj. około 11,5 mld USD).

Przez większą część roku podaż waluty obcej na rynku przeważała nad popytem, ​​głównie ze względu na sprzyjającą globalną koniunkturę dla głównych towarów ukraińskiego eksportu. Narodowy Bank Ukrainy działał zgodnie ze Strategią Interwencji Walutowych i wykupił powstałą nadwyżkę walut obcych w celu uzupełnienia rezerw walutowych, nie zakłócając trendu rynkowego. Na koniec roku skup walut netto przez Narodowy Bank Ukrainy przekroczył kwotę 2,4 mld USD.

W grudniu 2021 roku rezerwy walutowe Ukrainy wzrosły o 342,5 mln USD, czyli o 1,1%. Wzrost ich wolumenu wynikał przede wszystkim z zysków z wymiany walut na korzyść rządu.

Jak podawał Ukrinform, pod koniec grudnia premier Denys Szmyhal powiedział, że Ukraina kończy 2021 rok z najwyższym w całej swojej historii dolarowym Produktem Krajowym Brutto (PKB) – prawie dwustu  miliardami dolarów USA.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2022 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-