Narodowy Bank Ukrainy nazwał obecny system finansowy Ukrainy bardziej stabilnym niż w poprzednich latach

Narodowy Bank Ukrainy nazwał obecny system finansowy Ukrainy bardziej stabilnym niż w poprzednich latach

Ukrinform
System finansowy Ukrainy jest dziś bardziej stabilny niż w poprzednich latach.

Jest to omawiane w priorytetowych obszarach badań Narodowego Banku do 2025 r., podano na oficjalnej stronie internetowej NBU.

Według raportu NBU zatwierdził priorytetowe obszary badań do 2025 roku. Należy do nich w szczególności zapewnienie stabilności finansowej. „System finansowy Ukrainy jest dziś bardziej stabilny niż w poprzednich latach. Nawet pomimo kryzysu koronawirusowego pod koniec 2020 r. system bankowy jako całość był rentowny i wystarczająco dokapitalizowany, o czym świadczy ocena jakości aktywów i testy warunków skrajnych. Wyniki systemu bankowego w 2021 r. pokazują rekordowe zyski ”- podano w oświadczeniu NBU.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę obecne wyzwania dla dalszego zapewnienia stabilności finansowej, planowane jest badanie: modeli na potrzeby polityki makroostrożnościowej; uwarunkowania kredytowania; wpływ rozwoju wirtualnych aktywów na stabilność finansową. Kolejnym obszarem badań jest poprawa efektywności polityki pieniężnej.

Według raportu NBU jest uważany za młody cel inflacyjny w porównaniu z innymi krajami. Biorąc pod uwagę, że rynki finansowe, zachowania podmiotów gospodarczych i kształtowanie się oczekiwań ewoluują w procesie kształtowania się reżimu celu inflacyjnego, dalsze badania transmisji monetarnej i jej ewolucji są niezbędne dla kompleksowego wsparcia analitycznego decyzji dotyczących polityki pieniężnej.

W tym kierunku proponuje się zbadanie: długookresowych trendów i stanów równowagi kluczowych zmiennych makroekonomicznych; celowość rewizji celu inflacyjnego NBU; nowe źródła danych i ich analizę do celów politycznych; komunikacja i jej wpływ na oczekiwania podmiotów gospodarczych; wpływ polityki pieniężnej wiodących banków centralnych; skutki wprowadzenia e-hrywien dla polityki pieniężnej.

Kolejnym obszarem badań są długoterminowe wyzwania w realnym sektorze gospodarki.

Jak zauważa NBU, „procesy demograficzne, w szczególności starzenie się społeczeństwa i migracja zarobkowa, będą miały wpływ na rynki pracy, produktywność i całą gospodarkę w perspektywie średnioterminowej. Dlatego czynnik demograficzny jest ważnym przedmiotem badań NBU. Zmiany klimatyczne są również jednym z dzisiejszych wyzwań, na które analitycy z banków centralnych będą zwracać większą uwagę.” Kolejnym kierunkiem jest rozwój rynków cyfrowych, ich produktów i sposobu  regulacji.

„Aby skorzystać z fali innowacji, która ogarnia infrastrukturę płatniczą i rynkową oraz zapewnić przyspieszony rozwój ukraińskich cyfrowych rynków finansowych, należy znaleźć równowagę między potrzebą zapewnienia odpowiednich wymogów regulacyjnych a zachęcaniem do przedsiębiorczych innowacji. Nowe badania w tym kierunku są w stanie zapewnić zrozumienie możliwego kierunku i wspólnej ewolucji prywatnych celów wymagań instytucjonalnych dla efektywnego funkcjonowania rynku finansowego na Ukrainie” – podano w oświadczeniu NBU.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2022 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-