Rada przyjęła budżet państwa na 2022 rok

Rada przyjęła budżet państwa na 2022 rok

Ukrinform
Rada Najwyższa przyjęła ustawę „O budżecie państwowym Ukrainy na rok 2022”

Według korespondenta Ukrinformu za odpowiednią decyzją głosowało 268 posłów.

W 2022 roku przewiduje się wpływy do budżetu państwa Ukrainy w wysokości 1322 mld UAH, wydatki – w wysokości 1497 mld UAH. Deficyt limitujący Budżetu Państwowego Ukrainy wynosi 188 mld UAH, w tym deficyt limitujący ogólnego funduszu budżetowego - 160 mld UAH, deficyt limitujący Specjalnego Funduszu Budżetu Państwa - 28 miliardów UAH.

Ustawa „O budżecie państwowym Ukrainy na rok 2022” ustaliła w 2022 roku minimum socjalne na osobę miesięcznie w wysokości 2393 UAH (od dnia 1 stycznia), 2508 UAH (od 1 lipca), 2589 UAH (od 1 grudnia). Koszt utrzymania dla dzieci w wieku do lat 6 od dnia 1 stycznia 2100 UAH, od 1 lipca 2201 UAH, od 1 grudnia 2272 UAH; dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat: od 1 stycznia 2618 UAH, od 1 lipca 2744 UAH, od 1 grudnia 2833 UAH; dla osób pełnosprawnych: od 1 stycznia - 2481 UAH, od 1 lipca - 2600 UAH, od 1 grudnia - 2684 UAH.

Ustawa o budżecie państwa na rok 2022 stanowi, że w 2022 roku Narodowy Bank Ukrainy, po potwierdzeniu audytem zewnętrznym i zatwierdzeniu przez Radę NBU rocznych sprawozdań finansowych oraz utworzenia przez Narodowy Bank Ukrainy rezerw w ustalonym trybie i wysokości zgodnie z Ustawą Ukrainy „O Narodowym Banku Ukrainy” przekazuje środki do Budżetu Państwowego Ukrainy na łączną kwotę co najmniej 13,581 mld UAH.

Premier Denys Szmyhal nazwał preliminarz Rady Najwyższej na rok 2022 budżetem na modernizację kraju.

„Budżet państwa na 2022 rok został uchwalony! Dzięki parlamentarzystom  w trakcie tego głosowania i ich świadomemu stanowisku i wyborowi. Budżet państwa na 2022 rok pozostał zrównoważony i realistyczny, ale jednocześnie jest to tak naprawdę budżet wytyczony na modernizację i uwspółcześnienie kraju” - Szmyhal napisał w Telegramie.

Według niego priorytety głównego dokumentu finansowego kraju pozostają takie same: medycyna, edukacja, obronność i bezpieczeństwo, sfera społeczna, infrastruktura, wsparcie biznesu i innowacji.

„Jak już zapowiedział prezydent, jednym z głównych akcentów tego budżetu jest podniesienie pensji naszych lekarzy. 20 000 hrywien będzie płacą minimalną dla lekarzy. Po raz pierwszy budżet państwa spełnił wymóg ustawy „O edukacji”. Prognozowana wielkość wydatków skonsolidowanego budżetu na edukację na 2022 rok planowana jest na poziomie 7,3% PKB” - dodał szef rządu.

Według Szmyhala w ciągu ostatnich 10 lat żaden budżet nie przewidywał takiej wielkości nakładów inwestycyjnych, jaka będzie w 2022 roku. Zaznaczył, że 140 miliardów hrywien, czyli 9,4% wszystkich wydatków, to właśnie inwestycje w rozwój gospodarczy. Zapewniono środki zarówno na preferencyjne programy kredytowe, jak i przystępne kredyty hipoteczne dla wszystkich Ukraińców.

„W budżecie są dziesiątki nowych programów i znacząco zwiększamy finansowanie prawie wszystkich pozycji wydatków podstawowych. To budżet na rozwój i modernizację naszego kraju” - dodał premier.

Jak informował Ukrinform, dnia 2 listopada 2021 roku Rada Najwyższa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy nr 6000 „O budżecie państwowym Ukrainy na rok 2022 rok”.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2022 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-