Biznes spodziewa się pogorszenia wyników swojej działalności - NBU

Biznes spodziewa się pogorszenia wyników swojej działalności - NBU

Ukrinform
Biznes w listopadzie 2021 r. pogorszył oceny dotyczące kondycji ekonomicznej swoich przedsiębiorstw.

Według Ukrinformu świadczą o tym wyniki sondaży przedsiębiorstw, donosi służba prasowa NBU.

„Biznes w listopadzie pogorszył szacunki kondycji ekonomicznej swoich przedsiębiorstw. Świadczy o tym wskaźnik oczekiwań dotyczących aktywności gospodarczej (IODA), który Narodowy Bank Ukrainy wylicza co miesiąc. W listopadzie 2021 r. wyniósł on 49,8 wobec 51,4 w październiku, a po raz pierwszy od 7 miesięcy (od maja 2021 r.) nieznacznie spadł poniżej poziomu neutralnego.Gwałtowny wzrost cen energii, niedobór surowców, wzrost kosztów produkcji oraz wzrost zachorowalności na choroby na Ukrainie i na świecie pogorszyły oceny przedsiębiorstw w większości sektorów gospodarki biorących udział w miesięcznych badaniach” – czytamy w raporcie.

Przedsiębiorstwa usługowe najmocniej zareagowały na zaostrzenie ograniczeń kwarantannowych pogorszeniem oczekiwań co do ich wyników gospodarczych: wskaźnik sektorowy w listopadzie spadł poniżej poziomu równowagi i wyniósł 48,8 (w październiku 51,3). Respondenci nie spodziewali się zmian w wolumenie świadczonych usług i nowych zamówień. Przedsiębiorstwa handlowe nie spodziewały się zmian w swoich wynikach: indeks sektorowy w listopadzie wyniósł 50,0 wobec 52,2 w październiku. Respondenci zachowali pozytywne oczekiwania dotyczące wielkości obrotu towarowego oraz wielkości zakupów towarów przeznaczonych do sprzedaży. Mimo wysokich szacunków w odniesieniu do cen zakupu, prawie jedna trzecia przedsiębiorstw handlowych jest zdeterminowana do obniżania marż handlowych.

Przedsiębiorstwa we wszystkich sektorach gospodarki przewidują dalszy wzrost cen własnych produktów lub usług na tle rosnących cen surowców, transportu i towarów. Ogólne szacunki dotyczące zatrudnienia pogorszyły się: przedsiębiorstwa we wszystkich sektorach nie spodziewają się wzrostu liczby zatrudnionych. Najgorsze oczekiwania kadrowe mają firmy budowlane, neutralne pozostają firmy usługowe.

Miesięczne Badanie Przedsiębiorstw zostało przeprowadzone w dniach od 4 do 23 listopada 2021 r. W badaniu wzięło udział 385 przedsiębiorstw. Wśród badanych przedsiębiorstw 43,4% to firmy przemysłowe, 28,6% to usługi, 22,6% to handel, 5,5% to budownictwo, 33,2% respondentów to duże przedsiębiorstwa, 30,4% to średnie, 36 , 4% - małe.

36,9% badanych przedsiębiorstw prowadzi działalność eksportową i importową: 9,4% - tylko eksport, 16,1% - tylko import, 37,7% - nie prowadzi zewnętrznych operacji gospodarczych.

Miesięczny Wskaźnik Oczekiwań Aktywności Biznesowej (IODA) to narzędzie do szybkiej oceny i śledzenia trendów rozwoju gospodarczego. Indeks obliczany jest na podstawie badań ukraińskich przedsiębiorstw w realnym sektorze gospodarki.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2022 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-