Ukraina zadeklarowała spełnienie 12 warunków otrzymania kolejnych transz od MFW

Ukraina zadeklarowała spełnienie 12 warunków otrzymania kolejnych transz od MFW

Ukrinform
Ukraiński rząd zobowiązał się do wdrożenia 12 głównych „znaczników strukturalnych”, aby otrzymać finansowanie w ramach programu Stand-by MFW, który Fundusz przedłużył do czerwca 2022 roku.

Wynika to z Memorandum w sprawie polityki gospodarczej i finansowej podpisanego przez Ukrainę i MFW i ogłoszonego przez Fundusz w środę, informuje Ukrinform.

„Nasza polityka będzie nadal koncentrować się na przezwyciężaniu kryzysu gospodarczego i zdrowotnego spowodowanego przez COVID-19, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności makroekonomicznej i finansowej, zmniejszeniu podatności na zagrożenia i przezwyciężaniu kluczowych przeszkód dla prywatnych inwestycji” – czytamy w memorandum strony ukraińskiej.

Opublikowany dokument zawiera tabelę z 12 „znacznikami strukturalnymi”, które władze ukraińskie zobowiązują się wypełniać przez cały czas trwania programu. Co więcej, połowa z nich liczona jest do końca tego roku, dwie kolejne - do kolejnej rewizji programu, zaplanowanej na marzec. Ponadto realizacja pozostałych czterech znaczników przewidziana jest na marzec-kwiecień 2022 roku.

W szczególności, zgodnie z memorandum, władze ukraińskie zobowiązują się do zatwierdzenia do końca listopada budżetu 2022 roku z docelowym deficytem 3,5% PKB. Ten sam „termin” został wyznaczony na zniesienie wymagań dla przedstawicieli rządu w zarządzaniu bankami państwowymi.

Do końca grudnia ukraiński rząd ma opublikować wyniki audytu środków wydatkowanych z funduszu związanego z pomocą na walkę z epidemią COVID. Jednocześnie NBU powinien przyjąć uzgodniony z MFW plan poprawy profesjonalnego poziomu nadzoru bankowego. Kolejny „znacznik strukturalny” do końca tego roku powinna zrealizować Prokuratura Generalna Ukrainy – opublikować półroczne raporty z postępowań przeciwko byłym właścicielom banków wycofanych z rynku od początku 2014 roku.

Do końca stycznia przyszłego roku rząd powinien przyjąć mapę drogową wprowadzenia PrivatBanku i Oszczadbanku na rynek w celu częściowej lub pełnej prywatyzacji. W lutym władze Ukrainy mają przyjąć strategię

odzyskiwania aktywów upadłych banków. Wszystko to musi być zrobione przed kolejną, drugą rewizją programu Stand-by przez MFW w marcu, na podstawie której Fundusz powinien zdecydować o kolejnej transzy.

Ukraina zobowiązała się do wdrożenia na ostatnim etapie programu czterech kolejnych „znaczników strukturalnych”. W szczególności do końca marca władze ukraińskie planują wprowadzenie zmian w ustawie o SAP oraz rozwój bazy konsumenckiej dla dostawców gazu niezbędnej do fakturowania gospodarstw domowych.

Do końca lipca powinna zakończyć się weryfikacja obecnych członków Naczelnej Rady Wymiaru Sprawiedliwości i powołać radę nadzorczą Energoatomu.

Jak informował Ukrinform, w poniedziałek 22 listopada Zarząd Wykonawczy MFW podjął decyzję o przedłużeniu programu Stand-by dla Ukrainy o sześć miesięcy, który miał się zakończyć w grudniu, i przydzieleniu transzy na sumę około 700 mln USD.

Ukraina otrzymała tę transzę od MFW w środę 24 listopada.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2022 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-