Rada Najwyższa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt Budżetu Państwa na 2022

Rada Najwyższa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt Budżetu Państwa na 2022

Ukrinform
Rada Najwyższa przyjęła Uchwałę nr 6000-P „W sprawie wniosków i wniosków do projektu ustawy Ukrainy o budżecie państwowym Ukrainy na rok 2022”. Tym samym projekt ustawy o budżecie państwa na przyszły rok uważa się za przyjęty w pierwszym czytaniu.

Jak donosi korespondent Ukrinformu, decyzję poparło 273 posłów.

„Dnia 2 listopada Rada Najwyższa zakończyła proces rozpatrywania projektu budżetu państwa na 2022 rok w pierwszym czytaniu. Tym samym Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła uchwałę Rady Najwyższej w sprawie zmian i wniosków do projektu ustawy o budżecie państwa Ukrainy na 2022 rok. Za odpowiednią decyzją głosowało 273 posłów” – podała służba prasowa Ministerstwa Finansów.

Przygotowując dokument do pierwszego czytania, posłowie, frakcje, ugrupowania i komisje Rady Najwyższej zgłosili 3284 wnioski do projektu budżetu państwa na 2022 rok, który rząd przedstawił w parlamencie dnia 15 września.

Minister finansów Ukrainy Serhij Marczenko podziękował posłom za owocną dyskusję i zrozumienie wagi zrównoważonego budżetu.

„Projekt budżetu jest dość wyważony i wykonalny, co potwierdził MFW w ramach misji technicznej oraz w oświadczeniu, z którym nasi partnerzy wyszli w poniedziałek przy pierwszej korekcie programu Stand-By. Projekt budżetu przewiduje wystarczające środki na sfinansowanie wszystkich priorytetowych potrzeb państwa w ramach obowiązującego ustawodawstwa podatkowego”- powiedział Marczenko.

Gabinet Ministrów w ciągu dwóch tygodni musi przedłożyć Radzie Najwyższej projekt budżetu państwa na 2022 rok do drugiego czytania.

Jak podawał Ukrinform, po raz pierwszy projekt rocznego budżetu Ukrainy opiera się na średniookresowej deklaracji budżetowej na lata 2022-2024. Według projektu prognozowany nominalny PKB do końca 2022 roku wyniesie 5 368,7 mld UAH, deficyt budżetowy zmniejszy się do 3,5% wobec oczekiwanych 5,5% w tym roku, inflacja wyniesie 6,2%, poziom wydatków na sektor bezpieczeństwa i obronność - 5,95% PKB, przeciętne miesięczne wynagrodzenie to 15 258 hrywien (w grudniu 2022 roku - 17 500 hrywien).

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2022 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-