Niezawisłość Banku Narodowego: Stefanczuk podpisał dwie ustawy

Niezawisłość Banku Narodowego: Stefanczuk podpisał dwie ustawy

Ukrinform
Przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk podpisał dwie ustawy o Banku Narodowym, które mają fundamentalne znaczenie dla dalszej współpracy Ukrainy z MFW.

Mówimy o ustawie nr 5853 „O zmianie art. 33 Kodeksu Budżetowego Ukrainy w sprawie wyjaśniania informacji przekazanych przez Narodowy Bank Ukrainy w celu sporządzenia deklaracji budżetowej”, informuje Ukrinform.

Dokument wprowadza zmiany do art. 33 Kodeksu Budżetowego Ukrainy dotyczące wykazu informacji, które Bank Narodowy musi corocznie przedkładać Prezydentowi, Radzie Najwyższej i Gabinetowi Ministrów Ukrainy.

Bank Narodowy musi corocznie (do 1 marca br.) przekazywać Gabinetowi Ministrów, a także Prezydentowi i Radzie Najwyższej informację o przybliżonej prognozie części zysku do podziału, która będzie przekazywana do budżet państwa. Ustalono, że takie informacje są przekazywane przez Narodowy Bank wyłącznie w celach informacyjnych.

Ustawa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu, nie wcześniej jednak niż z dniem wejścia w życie ustawy „O zmianie niektórych ustaw Ukrainy w określonych sprawach działalności Narodowego Banku Ukrainy”.

Ponadto Stefanczuk podpisał ustawę „O zmianie artykułu 3 Ustawy Ukrainy” o zamówieniach publicznych „w sprawie zakupu usług prawnych przez Narodowy Bank Ukrainy” (nr 5852).

Zgodnie z treścią dokumentu, na liście spraw nieobjętych ustawą o zamówieniach publicznych znalazły się obecnie zakup przez Narodowy Bank Ukrainy usług prawnych w celu reprezentowania jego interesów przed organami państw obcych, a także związanych z ochroną jego praw i interesów w okresie rozstrzygania sporów, rozpatrywanych w zagranicznych organach sądowych spraw, w których uczestniczy Narodowy Bank Ukrainy.

Oczekuje się, że wdrożenie ustawy przyczyni się do właściwej reprezentacji interesów NBU w zagranicznych organach sądowych.

Dokumenty zostały przesłane Prezydentowi do podpisu.

Jak informował wcześniej Ukrinform, Rada Najwyższa przyjęła odpowiednie akty ustawodawcze 19 października 2021 r.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-