Narodowy Bank Ukrainy spodziewa się obniżenia stopy dyskontowej począwszy od II kwartału 2022 roku

Narodowy Bank Ukrainy spodziewa się obniżenia stopy dyskontowej począwszy od II kwartału 2022 roku

Ukrinform
Narodowy Bank Ukrainy przewiduje, że cykl obniżek stóp dyskontowych rozpocznie się w II kwartale 2022 roku.

Jak podaje Ukrinform, wynika to z wniosków wyciągniętych po spotkaniu przeprowadzonym w dniu 8 września 2021 roku przez członków Komitetu Polityki Pieniężnej (KPP) Narodowego Banku Ukrainy na temat poziomu stopy dyskontowej, informuje serwis prasowy NBU.

Zwraca się uwagę, że zgodnie z lipcową prognozą makroekonomiczną NBU „początek cyklu obniżania stopy dyskontowej spodziewany jest w II kwartale 2022 roku”.

„Oceniając ryzyka, kilku członków KPP podkreślało, że w razie potrzeby NBU powinien być gotowy na scenariusz zakładający zaostrzenie polityki pieniężnej w ramach prognozy.  Zauważyli, że w przypadku zwiększonej zewnętrznej presji cenowej i pogorszenia się oczekiwań inflacyjnych konieczne może być albo dodatkowe podwyższenie stopy dyskontowej, albo utrzymanie jej na obecnym poziomie (8,5%) dłużej niż przewiduje to lipcowa prognoza makroekonomiczna NBU” - głosi komunikat.

Ponadto członkowie KPP zgodzili się również, że teraz, w kontekście wzrostu cen towarów i usług codziennego użytku, ważne jest zapobieganie nierównowadze oczekiwań inflacyjnych. Dlatego „właśnie wzrost stawki do 8,5% we wrześniu, według różnych sondaży ekspertów, jest najbardziej oczekiwanym krokiem”.

Decyzja o podniesieniu stawki stopy dyskontowej do 8,5% będzie miała „pozytywny wpływ na procesy inflacyjne”, powiedzieli członkowie komisji.

Jak informował Ukrinform, decyzję o ustaleniu kluczowej stopy procentowej na poziomie 8,5% rocznie podjął Zarząd Narodowego Banku Ukrainy na posiedzeniu w sprawie polityki pieniężnej z dnia 9 września 2021 roku.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-