Bank Światowy pomoże Ukrainie stworzyć skuteczny fundusz klimatyczny

Bank Światowy pomoże Ukrainie stworzyć skuteczny fundusz klimatyczny

Ukrinform
Bank Światowy pomoże Ukrainie stworzyć skuteczny fundusz klimatyczny, który będzie poprzez przejrzyste procedury współfinansował program dekarbonizacji i modernizacji.

Według Urinformu, taką informację podała służba prasowa Ministerstwa Ochrony Środowiska.

Odpowiednie porozumienie osiągnięto podczas internetowego spotkania Ministra Środowiska i Ochrony Zasobów Naturalnych Romana Abramowskiego z Dyrektorem Regionalnym Banku Światowego na Europę Wschodnią (Białoruś, Mołdawię i Ukrainę) Arupem Banerjee, Przewodniczącym Światowej praktyki ochrony środowiska , zasobów naturalnych i niebieskiej gospodarki na Europę i Azję Środkową Ksenią Lwowską oraz z szefem Programów Infrastrukturalnych i Zrównoważonego Rozwoju Banku Światowego na Białoruś, Mołdawię i Ukrainę, Baher El-Hifnawim.

„Bank Światowy jest wiarygodnym partnerem Ministerstwa w wielu projektach i liczymy na ich pomyślną kontynuację i ekspansję, zwłaszcza w tworzeniu efektywnego funduszu klimatycznego. To nowa instytucja finansowa, która będzie współfinansować programy dekarbonizacji i modernizacji poprzez przejrzyste procedury. Niezwykle ważne jest dla nas pozyskanie tak wiarygodnego partnera w rozwoju finansowania klimatycznego, który gromadzi doświadczenia krajów świata w tworzeniu i optymalnych algorytmów działania takich funduszy” - powiedział Abramowski.

Minister poinformował przedstawicieli Banku Światowego o działaniach, które zostały już podjęte przez resort w kontekście głównych priorytetów związanych ze zmianami klimatycznymi – polityki klimatycznej, rozwoju sektora leśnego i funduszu rezerwatów przyrody, gospodarki odpadami.

„A to tylko część dużej reformy, która zakłada zmianę systemu zarządzania sektorem leśnym” - głosi komunikat.

Pierwszy Wiceminister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Bogdan Boruchowski poinformował o reformie sektora leśnego i ostatnich ważnych decyzjach w tym zakresie, w szczególności o inwentaryzacji lasu; wprowadzenie 100% sprzedaży drewna handlowego na aukcjach otwartych; przyjęcie w pierwszym czytaniu ustawy nr 5650 o ochronie lasów samosiewnych; opracowanie projektu ustawy o przyciąganiu inwestycji w zalesianie; przyjęcie dekretu o ograniczeniu wyrębu w Karpatach, opracowanie strategii gospodarki leśnej do 2035 roku.

„Bank Światowy z zadowoleniem przyjmuje sukcesy Ukrainy w polityce klimatycznej i wdrożenie zrównoważonej gospodarki leśnej. Z przyjemnością stwierdzamy, że agenda, którą realizuje Ukraina jest niezwykle ważna. Dziś mamy efektywną i obiecującą współpracę i planujemy rozpoczęcie nowych projektów, pomoc w procesach legislacyjnych z pomocą ekspertów” - powiedziała Lwowska.

Według niej, dla Banku Światowego ważne jest, aby zaszły zmiany i reformy w zakresie ochrony środowiska, a wtedy bank zapewni pomoc techniczną i doradczą, fundusze kredytowe.

Według niej może być wiele obszarów współpracy, „ale jak dotąd priorytetowymi obszarami, w których możemy dzielić się naszym doświadczeniem, są finansowanie klimatyczne, leśnictwo, gospodarka odpadami, zapobieganie zanieczyszczeniom przemysłowym oraz rozwój bioróżnorodności”.

W wyniku spotkania uzgodniliśmy współpracę przy przygotowaniu raportu analitycznego na temat celów klimatycznych i rozwoju gospodarczego. Dokument ten stanie się wnikliwym studium wpływu wprowadzenia środków ochrony klimatu na rozwój gospodarczy krajów. Ukraina została jednym z 25 kluczowych krajów, dla których będzie przygotowywany raport. Osiągnięto także porozumienie w sprawie przygotowania strategii partnerstwa między Ukrainą a Bankiem Światowym, na którą składają się projekty krótko- i długoterminowe na najbliższe 5 lat. Ważne jest, aby w tym dokumencie znalazły odzwierciedlenie priorytetowe obszary ukraińskiej agendy środowiskowej. Przede wszystkim są to polityka klimatyczna, reforma sektora leśnego, gospodarka odpadami, rozwój rezerwatów przyrody i ochrona bioróżnorodności.

Osiągnięto porozumienia w sprawie utworzenia Ukraińskiego Funduszu Klimatycznego; w sprawie prowadzenia dyskusji technicznych nad wieloma projektami ustaw oraz kontynuowania wspólnych prac analitycznych i legislacyjnych; opracowanie i wdrożenie zakrojonej na szeroką skalę reformy instytucjonalnej leśnictwa.

Jak informował wcześniej Ukrinform, w lipcu ambasadorowie państw G7 (USA, Japonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Kanady) omówili plany walki ze zmianami klimatycznymi z ministrem Środowiska i Ochrony Zasobów Naturalnych Abramowskim i wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olhą Stefanyszyną.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2022 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-