Straty gospodarcze z czasowej okupacji Krymu sięgają 135 miliardów dolarów

Straty gospodarcze z czasowej okupacji Krymu sięgają 135 miliardów dolarów

zdjęcie
Ukrinform
Bezpośrednie straty z czasowej okupacji Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską wynoszą 135 miliardów dolarów, czyli około 75% PKB Ukrainy w 2013 roku.

Jak podaje Ukrinform, jest to zawarte w opracowaniu Centrum Strategii Gospodarczej „Ocena strat gospodarczych Ukrainy spowodowanych czasową okupacją Półwyspu Krymskiego” .

Zwraca się uwagę, że 135 mld USD to bezpośrednia utrata aktywów, na którą składa się wartość gruntów na Półwyspie Krymskim (3 mld USD) oraz złoża mineralne (52,3 mld USD) w postaci m.in. gazu ziemnego i ropy naftowej, utrata nieruchomości mieszkalnych (42,7 mld USD), straty prywatnych firm (18,4 mld USD) i banków (2,7 mld USD), straty państwa (14 mld USD) i społeczności lokalnych (1,7 mld USD).

„To pierwsza kompleksowa ocena strat Ukrainy z czasowej okupacji Półwyspu Krymskiego przez Rosję, chociaż w 2016 r. Rada Najwyższa zaleciła Gabinetowi Ministrów opracowanie metod określania strat” – powiedział Dmytro Gorjunow, starszy ekonomista Centrum Strategii Gospodarczej.

Wstępny szacunek, dokonany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2014 roku i nie uwzględniający wszystkich czynników, wyniósł 106 miliardów dolarów.

Wśród minerałów na Krymie największą wartość ma energia. W szczególności na szelfie morskim w pobliżu Krymu odkryto znaczne złoża węglowodorów, które są bardziej obiecujące niż złoża lądowe (nie na półwyspie, ale na całej Ukrainie), które już zaczęły się wyczerpywać. Ale duże znaczenie mają również złoża wapienne (zarówno hutnicze, jak i budowlane).

W wyniku okupacji Krymu Ukraina straciła około 4,5% całkowitej powierzchni, co odpowiada 27 tys. km, czyli 2,7 mln hektarów. Ale nie cały ten obszar można oszacować w kategoriach pieniężnych. Według metody badawczej Centrum cenę gruntów rolnych na Krymie można oszacować na 4 tys. dolarów za hektar, a łączna wartość 755 tys. ha powierzchni zasiewów to ok. 3 mld dolarów.

Ukraińcy mogli stracić prawie 935 tys. mieszkań, czyli 49 mln mkw. Przed czasową okupacją półwyspu średni koszt metra kwadratowego mieszkania wynosił 873 dolary. Tak więc całkowita wartość rynkowa mieszkań na Krymie w tym czasie osiągnęła prawie 43 miliardy dolarów, od tego czasu ceny mieszkań wzrosły. W pierwszym roku po okupacji w dolarach ceny mieszkań wzrosły o 50%, a w ciągu następnych pięciu lat o kolejne 12%.

Prywatni właściciele majątku na Krymie, (około 20 000 przedsiębiorstw), utracili majątki o wartości 18,488 miliardów dolarów. Wśród utraconych gałęzi przemysłu są wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, dystrybucja gazu, przemysł przetwórczy, a także budownictwo, część kompleksu rekreacyjnego i inne usługi. Poza stratami bezpośrednimi miały one również charakter pośredni, związany z niszczeniem lub zniekształcaniem łańcuchów wartości i korytarzy transportowych.

Na początku 2014 r. majątek spółek państwowych zarejestrowanych bezpośrednio na Krymie przed czasową okupacją wynosił 2,7 mld USD.

Zwraca się uwagę, że oszacowanie strat jest konieczne, aby zrekompensować te straty przez sądy międzynarodowe, zobowiązując Federację Rosyjską do zapłaty odpowiednich kwot lub zajęcia majątku podmiotów zaangażowanych w okupację, na Ukrainie, a nawet za granicą. Złożono pozwy od Ukrainy jako państwa, firm publicznych i prywatnych oraz osób fizycznych do: Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Strasburg), Międzynarodowego Trybunału Karnego i Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego (oba w Hadze), Międzynarodowego Trybunału ds. prawa morza (Hamburg) oraz do sądów w Holandii, Francji i Szwajcarii.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2022 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-