Gabinet Ministrów poparł projekt ustawy o ochronie praw autorskich

Gabinet Ministrów poparł projekt ustawy o ochronie praw autorskich

Ukrinform
Gabinet Ministrów poparł projekt ustawy „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”, który przewiduje kompleksowe uregulowanie stosunków związanych z nabywaniem i ochroną praw autorskich.

Według Ukrinformu poinformowała o tym służba prasowa Ministerstwa Gospodarki.

„9 czerwca na zwyczajnym posiedzeniu rządu został przyjęty projekt ustawy „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”, który przewiduje kompleksowe uregulowanie stosunków związanych z nabyciem i ochroną praw autorskich. Dokument ma na celu dostosowanie ustawodawstwa Ukrainy w dziedzinie praw autorskich i praw pokrewnych do standardów europejskich Unii” - poinformowano w komunikacie.

W szczególności dokument przewiduje uproszczenie dla posiadaczy praw autorskich procedury usuwania nielegalnych treści ze stron internetowych oraz rozszerzenie tej procedury na wszystkie przedmioty praw autorskich i praw pokrewnych.

Pracodawcy i klienci automatycznie nabywają prawa do programów komputerowych i baz danych tworzonych w ramach prac serwisowych lub w ramach umów na zlecenie.

Projekt ustawy przewiduje również rozszerzenie przypadków swobodnego korzystania z przedmiotów prawa autorskiego i praw pokrewnych w interesie publicznym, uzyskanie prawa do procedury zawierania umów licencyjnych na podstawie oferty publicznej oraz wzmocnienie ochrony nieoryginalnych baz danych, obiektów stworzonych przy użyciu sztucznej inteligencji i tradycyjnych przejawów kultury.

Przyjęcie ustawy zapewni zgodność stosunków umownych ukraińskiego ustawodawstwa ze standardami unijnymi, umożliwi współdziałanie organizacji zbiorowego zarządzania z podmiotami praw autorskich i użytkownikami oraz zwiększy odpowiedzialność za naruszenia w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-