8% Ukraińców przypisuje sytuację gospodarczą wpływowi pandemii – KMIS

8% Ukraińców przypisuje sytuację gospodarczą wpływowi pandemii – KMIS

Ukrinform
Ponad 54% Ukraińców uważa, że ​​sytuacja finansowa ich rodzin pogorszyła się w ciągu ostatnich dwóch lat. Jednocześnie tylko 8% obywateli kojarzy obecną sytuację gospodarczą na Ukrainie ze skutkami pandemii koronawirusa.

Potwierdzają to wyniki sondażu przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii, informuje Ukrinform.

„Większość badanych - 54,4% - uważa, że ​​w ciągu ostatnich 2 lat sytuacja materialna ich rodziny uległa pogorszeniu. 11,3% badanych mówi o poprawie, a 33,6% twierdzi, że nic się w tym okresie nie zmieniło” - podaje przekaz.

Zgodnie z wynikami badania, 91,5% respondentów w ciągu ostatniego roku zetknęło się ze wzrostem taryf za komunalne usługii, a 90,6% - ze wzrostem cen podstawowych artykułów spożywczych.

Według socjologów, 35,4% respondentów zetknęło się z obniżeniem pensji lub emerytur, a 31,9% z całkowitą lub częściową utratą pracy.

Socjolodzy zbadali również, co według Ukraińców jest główną przyczyną kryzysu gospodarczego na Ukrainie. „Większość badanych - 42,9% - uważa za główną przyczynę wysokiego poziomu korupcji. Nieco mniej respondentów (33,8%) tłumaczy kryzys niekompetencją władz. Zdecydowanie najmniej respondentów za przyczynę kryzysu gospodarczego uważa wojnę na wschodzie Ukrainy (10,6 %) i pandemię koronawirusa (8,3%)” - zauważają socjologowie.

Ogólnoukraińskie badanie opinii publicznej zostało przeprowadzone w dniach 27 maja - 1 czerwca 2021 roku metodą wywiadów telefonicznych z wykorzystaniem komputera na losowej próbie numerów telefonów komórkowych z wyborem kwotowym. W sumie przeprowadzono wywiady z 2000 respondentami mieszkającymi we wszystkich regionach Ukrainy (z wyjątkiem terytoriów czasowo okupowanych), w wieku 18 lat i więcej.

Statystyczny błąd doboru próby nie przekracza 2,4% dla wskaźników bliskich 50%, 2,1% dla wskaźników bliskich 25%, 1,5% - dla wskaźników bliskich 10%, 1,1% - dla wskaźników bliskich 5%.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-