Nowa ustawa przyczyni się do poprawy klimatu biznesowego - Ministerstwo Gospodarki

Nowa ustawa przyczyni się do poprawy klimatu biznesowego - Ministerstwo Gospodarki

Ukrinform
Przyjęcie Ustawy „O powołaniu Rzecznika Biznesu” przyczyni się do poprawy klimatu biznesowego na Ukrainie i będzie pozytywnym sygnałem dla inwestorów zagranicznych.

Według Ukrinformu poinformowała o tym służba prasowa Ministerstwa Gospodarki po spotkaniu z Radą Rzecznika Biznesu (SBO) i I Wicepremierem Ukrainy - Ministrem Gospodarki Ołeksijem Lubczenko.

Podczas spotkania strony omówiły wyniki sześcioletniej pracy SBO, a także nową wersję projektu ustawy „O powołaniu Rzecznika Biznesu”, który czeka obecnie na rozpatrzenie w Radzie Najwyższej.

Pierwszy wicepremier wyraził poparcie dla ustawy, zaznaczając, że jej przyjęcie przyczyni się do poprawy klimatu biznesowego na Ukrainie i będzie pozytywnym sygnałem dla inwestorów zagranicznych.

„Wprowadzenie instytucji rzecznika biznesu na poziomie legislacyjnym przyczyni się do przejrzystości działań władz publicznych i podmiotów gospodarczych w ich sferze zarządzania, a także do poprawy warunków prowadzenia działalności przedsiębiorczej na Ukrainie. Małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają więcej możliwości ochrony przed nielegalnymi działaniami lub ingerencją w ich pracę przez organy rządowe” - powiedział Lubczenko.

Jak informuje rzecznik biznesu Marcin Święcicki, w trakcie swojej pracy SBO przekazała różnym organom rządowym około 400 rekomendacji mających na celu rozwiązanie systemowych problemów biznesu we współpracy z władzami. Rada jest gotowa zintensyfikować prace nad ich wdrażaniem w ścisłej współpracy z Ministerstwem Gospodarki i innymi organami.

Ponadto strony omówiły aktualne zagadnienia reformy ładu korporacyjnego.

„Głównym zadaniem w dalszej realizacji reformy korporacyjnej jest usprawnienie procesu i odzyskanie zaufania partnerów. Firmy powinny mieć jasne KPI, ale za ich osiągnięcie będzie odpowiedzialna rada nadzorcza. Oznacza to, że rada nadzorcza powinna zorganizować pracę w taki sposób, aby firmy realizowały dostarczone KPI, a od tego mogą zależeć pensje jej członków” - dodał Lubczenko.

Ze swojej strony rzecznik biznesu zaproponował, aby w projekcie ustawy opisać więcej kompetencji rad nadzorczych w celu poprawy ładu korporacyjnego, w szczególności uregulować możliwość określania celów spółki i uzależnienia od ich osiągania wynagrodzenia finansowego członków rad nadzorczych.

Jak informowaliśmy, w grudniu 2014 roku powołano Radę Rzecznika Biznesu w celu zapewnienia efektywnej systemowej komunikacji biznesu z władzami państwowymi i samorządowymi, a także przedsiębiorstwami państwowymi lub podległymi organom państwowym. SBO jest stałym organem opiniodawczo - doradczym Gabinetu Ministrów Ukrainy.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-