Ukraiński biznes ocenił perspektywy po lockdownie

Ukraiński biznes ocenił perspektywy po lockdownie

raport
Ukrinform
Prezesi i właściciele firm na Ukrainie poprawili w maju swoje oceny kondycji gospodarczej i perspektywy biznesowe swoich firm w odpowiedzi na stopniowe znoszenie restrykcyjnych ograniczeń kwarantanny.

Według Ukrinformu świadczy o tym wskaźnik oczekiwań w zakresie działalności gospodarczej (IODA), obliczany co miesiąc przez Narodowy Bank Ukrainy, donosi serwis prasowy NBU.

W maju 2021 roku IODA wyniosła 50,5 wobec 46,9 w kwietniu i po raz drugi od początku roku przekroczyła wartość równowagi (50 punktów).

W maju przedsiębiorstwa większości sektorów biorących udział w miesięcznym badaniu były optymistycznie nastawione do swoich wyników: indeksy sektorowe przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych przekroczyły poziom neutralny, a oceny przedsiębiorstw handlowych zbliżyły się do niego. Jednocześnie sektorowy indeks firm budowlanych, po znaczącej poprawie w ostatnim miesiącu, nieznacznie obniżył się w maju wobec neutralnego poziomu ze względu na pesymizm części przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwa przemysłowe poprawiły swoje szacunki aktywności biznesowej w sprzyjających warunkach zewnętrznych i wewnętrznych: w maju indeks sektorowy wzrósł do 50,8 z 49,8 w kwietniu. Respondenci utrzymali wysokie oceny dotyczące wolumenu wytwarzanych produktów oraz znacząco poprawili swoje sentymenty dotyczące wzrostu wolumenu nowych zamówień na produkty, w tym zamówień eksportowych.

Najbardziej poprawiły swoje szacunki swoich wyników gospodarczych przedsiębiorstwa usługowe: indeks sektorowy wzrósł w maju do 50,7 z 48,8 w kwietniu. Respondenci oczekują wzrostu wolumenu świadczonych usług, wolumenu nowych zamówień i zamówień w trakcie realizacji oraz planują nieznaczne podwyższenie taryf na własne usługi na tle wysokich cen zakupu.

Przedsiębiorstwa handlowe również poprawiły swoje oczekiwania co do wyników gospodarczych: indeks sektorowy wzrósł w maju do 49,9 z 48,9 w kwietniu i osiągnął prawie neutralny poziom. Respondenci oczekują powolnego wzrostu wolumenu zakupów towarów przeznaczonych do sprzedaży, nieznacznego spadku wolumenu obrotu towarowego oraz wielkości marży handlowej. Po raz pierwszy od października 2019 roku detaliści prognozują niewielki wzrost liczby pracowników.

Firmy budowlane nieco pogorszyły swoje oczekiwania co do wyników: indeks sektorowy spadł poniżej poziomu równowagi - do 49,4 z 51,5 w kwietniu. Respondenci utrzymują wysokie oczekiwania co do wzrostu cen dostawców, kosztów usług kontrahentów oraz cen ich produktów. Ale przedsiębiorstwa sektora optymistycznie podchodzą do wielkości nowych zamówień, wielkości zakupów surowców i materiałów, dostępności usług kontrahentów. Wolumen budów ma być na poziomie z poprzedniego miesiąca.

Przedsiębiorstwa wszystkich sektorów w dalszym ciągu spodziewają się wzrostu cen swoich produktów/usług na tle rosnących cen surowców i towarów dostawców. Szacunki zatrudnienia pozostają umiarkowane: przedsiębiorstwa we wszystkich rodzajach działalności gospodarczej, z wyjątkiem handlu, nie spodziewają się jeszcze wzrostu liczby zatrudnionych ogółem.

Jak informowaliśmy, comiesięczne badanie przedsiębiorstw zostało przeprowadzone w dniach od 5 do 24 maja 2021 roku. W badaniu wzięło udział 309 przedsiębiorstw. Wśród badanych przedsiębiorstw 43% to firmy przemysłowe, 28,2% usługowe, 23,6% handlowe, 5,2% budowlane; 35,3% respondentów to duże przedsiębiorstwa, 30,7% to średnie, 34,0% to małe.

Wśród badanych przedsiębiorstw 36,6% prowadzi działalność eksportowo-importową, 12,0% tylko eksport, 16,5% tylko import, 35,0% nie prowadzi zewnętrznych operacji gospodarczych.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-