Rada planuje rozszerzyć możliwości spółek kredytowych

Rada planuje rozszerzyć możliwości spółek kredytowych

Ukrinform
Rada Najwyższa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy, która przewiduje aktualizację wersji ustawy „O SKOK-ach” w celu utrwalenia nowych podejść do regulacji rynku SKOK-ów i działalności SKOK-ów.

Jak donosi korespondent Ukrinformu, odpowiedni projekt ustawy  numer 5125 „O SKOK-ach” w pierwszym czytaniu poparło 267 posłów.

„Projekt ma na celu rozszerzenie możliwości i perspektyw rozwoju spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, aktualizację wymogów ich regulacji i nadzoru z uwzględnieniem praktyk międzynarodowych, co stworzy warunki do funkcjonowania stabilnego, efektywnego, konkurencyjnego i przejrzystego rynku dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz zwiększy ochronę praw członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych” - podano w uzasadnieniu.

Projekt ustawy w szczególności proponuje rozszerzenie możliwości dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na świadczenie nowych rodzajów usług, zwiększenie poziomu dostępności usług finansowych dla ogółu społeczeństwa, poprawę wymagań dotyczących licencjonowania i ładu korporacyjnego w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, zwiększenie poziomu kapitalizacji i odporności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na stres w celu wzmocnienia wiarygodności sektora i zaufania do niego konsumentów.

Planowane jest również usprawnienie procedur odbywania walnego zgromadzenia członków kas, wprowadzenie podejścia opartego na ryzyku w nadzorze nad kasami, wprowadzenie systemu wczesnego ostrzegania o ryzyku w celu szybkiego reagowania na ewentualne problemy w działalności kasy oszczędnościowo-kredytowej, a także usprawnienie procedury dobrowolnego i przymusowego wycofywania spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z rynku.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-